(KONSEP IBADAH)

9.0 KONSEP IBADAH

Ibadat dalam Islam mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang berbeza sama sekali daripada konsep ibadah di dalam agama dan kepercayaan yang lain. Antara ciri-ciri tersebut ialah tidak ada sebarang perantaraan di antara Allah dan manusia, dan ibadat dalam Islam tidak terikat dengan sesuatu tempat atau masa yang tertentu. Rasulullah SAW bersabda. ( Terjemahannya ):

“Seluruh muka bumi ini adalah masjid untukku; Suci dan bersih”.

Ibadat itu terdiri daripada berbagai bentuk, bukan satu macam sahaja sehingga manusia merasa tidak jemu dalam menunaikan ibadatnya. Peningkatan ibadat itu pula berbeza dan beraneka rupa sesuai dengan perangai, kecenderungan dan minat manusia itu sendiri

Ibadat di dalam Islam merangkumi segala kegiatan manusia dari segi rohaniah dan jasmaniah. Tiap-tiap seorang muslim boleh mencampurkan urusan dunia dan akhirat, inilah kombinasi yang indah di dalam Islam yang tidak terdapat di dalam agama-agama lain.

Pintu untuk membuat ibadat adalah terbuka di semua penjuru. Semua aktiviti manusia sehingga makan dan minum pun boleh menjadi ibadat jika ia berniat untuk mengumpulkan tenaga bagi memperjuangkan perkara-perkara yang baik seperti yang disuruh oleh Islam.

9.1 RUANG LINGKUP IBADAH
Islam amat istimewa hingga menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah apabila diniatkan dengan penuh ikhlas kerana Allah demi mencapai keredhaanNya serta dikerjakan menurut cara-cara yang disyariatkan olehNya.
Islam tidak membataskan ruang lingkup ibadah kepada sudut-sudut tertentu sahaja. Seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekalan bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti.
Hakikat ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran:
Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan Dia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat). (Al-Mulk:2)
Oleh itu ruang lingkup ibadah dalam Islam sangat luas. Ia adalah seluas tempoh hayat seseorang Muslim dan kesanggupan serta kekuatannya untuk melakukan apa saja amal yang diredhai oleh Allah dalam tempoh tersebut

9.1.1 PENGERTIAN IBADAH

Abu Al-Ala Al-Maududi telah mentarifkan ibadah daripada segi bahasa dan istilah di dalam bukunya Asas-asas Islam seperti berikut:

Bahasa: Merendah diri, tunduk, patuh dan taat

Istilah : Taat, tunduk, patuh dan merendah diri kepada Allah. Jelasnya, ibadah ialah pengabdian dir sepenuhnya kepada Allah subhaanahu wa taaala.

Al-Quran menjelaskan bahawa ibadah sebagai ubudiyyah dan ketaatan. Firman Allah:
Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. (Al-Baqarah:1-2)

Sementara itu banyak terdapat ayat al Qur’an dan al Hadis yang mewajibkan supaya beribadat. Di antaranya:
Maksudnya :
“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.”
(Az-Zaariyat : 56)

Firman Allah SWT lagi:


Maksudnya :
“Wahai sekalian manusia beribadahlah kepada Tuhan kau yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu (menjadi orang-orang yang) bertaqwa.”
(Al-Baqarah : 21)

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :

“Apakah dia Ihsan ? Jawab baginda: Ihsan bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatNya, maka jika kamu tidak melihatNya maka sesungguhnya Dia melihat kamu.”

Daripada ayat dan hadis di atas boleh dibuat kesimpulan berikut:

1. Allah SWT menciptakan umat manusia dan memerintah mereka supaya melakukan ibadat serta menjunjung perintahNya dan meninggalkan larangan-laranganNya.

2. Tujuan sebenar Allah SWT menciptakan manusia ialah untuk beribadat. Manusia diwajibkan beribadat kepada Allah SWT serta mengemukakan ibadah-ibadahnya, hanya kepada Allah tanpa menyekutui Allah dengan sesuatu makhluk.

3. Mewajibkan dan tugas beribadat sentiasa dituntut hingga sampai menemui Allah, seseorang itu tidak akan terlepas daripada tugas tersebut walaupun jiwanya telah meningkat tinggi dan sentiasa dalam perhubungan yang kuat dengan tuhannya.

4. Setiap peribadatan hendaklah berdasarkan keikhlasan yang lahir daripada hati yang redha, sebagai mengabdikan diri kepada Allah SWT.

9.1.2 SYARAT-SYARAT BAGI SESUATU AMALAN (ADAT) MENJADI IBADAH.

Yusuf Al-Qardhawi di dalam bukunya Ibadah Dalam Islam telah memberikan syarat-syarat supaya sesuatu itu mendapat status ibadah:

 Amalan-amalan yang dikerjakan itu mestilah bersesuaian dengan hukum Islam dan tidak bercanggah dengan hukum tersebut.
 Amalan tersebut dilakukan dengan niat yang baik atau kerana Allah.
 Amalan tersebut mestilah dilakukan dengan seelok-eloknya bagi menepati oleh Rasulullah:
Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang daripada kamu membuat sesuatu kerja dengan memperelokkan kerjanya. (Muslim)
 Ketika membuat amalan tersebut, hendaklah sentiasa menurut hukum-hukum syara dan ketentuan batasnya, tidak menzalimi orang lain, tidak khianat, tidak menipu, tidak menindas orang lain dan merampas hak-hak orang.
 Tidak mencuaikan ibadah-ibadah khusus seperti solat, zakat, dan sebagainya dengan melaksanakan ibadah-ibadah umum.

9.1.2.1 Ibadat Bergantung Kepada Niat.

Antara fungsi niat yang terpenting ialah:

• Membezakan antara ibadah dengan adat. Contohnya mandi pada pagi Hari Raya, akan jadi ibadah jika ada niat mandi sunat Hari Raya. Jika tiada niat akan jadi amalan bangun pagi mandi mencuci diri.

• Membezakan antara sesuatu ibadat dengan ibadat lain. Contohnya, niat puasa untuk ibadah puasa dan niat solat untuk ibadah solat.

• Membezakan antara fardhu dengan sunat dalam ibadah yang sama jenis. Contohnya, niat menentukan sama ada hendak solat fardhu atau sunat kerana cara perlaksanaannya adalah sama.

• Membezakan antara fardhu dengan fardhu itu sendiri. Contohnya, jika seseorang itu menanggung kewajipan berpuasa sebab qadha, nazar dan kifarah, niatnyalah yang menentukan kewajipan mana yang hendak dilaksanakan.

• Niat juga boleh menentukan sama ada boleh mendapat ganjaran pahala daripada perbuatannya ataupun lagha sahaja, seperti duduk di dalam masjid dengan niat iktikaf dan masuk masjid untuk berehat sahaja, maka yang niat iktikaf dapat pahala sedangkan yang tidak berniat tidak mendapat apa-apa pahala.

• Niat juga dapat menentukan sesuatu perbuatan yang dilaksanakan oleh seseorang sama ada haram atau harus seperti seorang perempuan yang meninggalkan perhiasan dan bauan kerana kematian seorang lelaki yang bukan suaminya lebih daripada tiga hari. Jika ia berbuat demikian bukannya kerana berkabung di atas kematian itu maka perbuatan itu adalah harus.

• Niat juga dapat menjadi neraca atau penilaian di dalam menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu mendapat pahala atau mendapat seksa seperti seorang yang menyimpan al Qur’an di rumahnya, sedangkan ia tidak membacanya, jika niat untuk kebaikan akan mendapat pahala, tetapi jika ia menyimpan kerana perhiasan semata-mata tidaklah mendapat apa-apa pahala. Begitu juga seorang yang makan hingga kenyang, jika ia berniat mengikut nafsu adalah berdosa, tetapi jika dengan niat bertaqwa., beribadat maka ia mendapat pahala.

• Niat juga menjadi penentu kepada sesuatu perkara sama ada ia sabit hukum atau tidak. Contohnya, membunuh dengan niat (sengaja membunuh) lebih berat daripada membunuh tanpa niat (tidak sengaja).

Ketika Rasulullah SAW berserta sahabat pergi berperang ke Tabuk baginda bersabda (terjemahannya):

“Sesungguhnya ada beberapa kaum yang kita tinggalkan di Madinah, tiada menempuh kita sekalian akan sesuatu lereng ataupun lembah, melainkan mereka itu bersama-sama dengan kita juga. Jadi memperolehi pahala seperti yang berangkat untuk berperang itu. Mereka itu terhalang oleh sesuatu keuzuran.”

Yang dimaksudkan dengan ‘mereka bersama-sama’ kita di atas itu ialah kebaikan niat mereka, yakni andai kata ada bekalan pasti mereka mengikutnya.

Sabda Rasulullah lagi (terjemahannya):

“Setiap hamba itu akan dibangkitkan menurut keadaan yang ia berniat mati untuknya.”

9.1.3 PEMBAHAGIAN IBADAH .

Ibadah terbahagi kepada dua iaitu khusus dan umum:

1. Ibadah khusus
Merupakan perintah-perintah yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung di dalam Rukun Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan beberapa amalan khusus seperti tilawah Al-Quran, zikir dan seumpamanya.

Ianya bersifat taufiqiyyah, iaitu dilaksanakan menurut garis-garis yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhenti setakat sempadan yang telah ditentukan oleh syara dan sebagaimana yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa boleh ditambah atau dikurangkan atau membuat sebarang perubahan terhadapnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam:
Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang.
(Sahih Bukhari)

2. Ibadah umum
Segala perkara atau amalan selain daripada kumpulan ibadah khusus di atas yang dilakukan semata-mata untuk mencari keredhaan Allah. Ini termasuklah seluruh perbuatan manusia dalam kehidupan sehariannya.

Ibadah umum dalam bentuk mengatur cara kehidupan seharian daripada pengurusan keperluan peribadi sehinggalah kepada cara membina negara, perhubungan antara bangsa, cara melaksanakan hukum dalam masa perang dan damai. Semuanya ada peraturan-peraturan akhlak yang mulia daripada perspektif Islam yang boleh membuat amalan-amalan kita itu menjadi ibadah.

9.1.4 MATLAMAT DAN KEPENTINGAN IBADAH DALAM PEMBENTUKAN JATI DIRI MUSLIM

Tiang-tiang ibadah mengembangkan kebaikannya kepada seluruh ruang lingkup kehidupan manusia sehingga manusia dibanjiri dengan kebaikan dan kemanfaatan melaluinya. Solat yang benar-benar khusyu akan mempengaruhi seluruh kehidupan seseorang itu sehingga ia merasakan jijik untuk dan benci untuk melakukan sebarang kejahatan dan kemungkaran. Sebagaimana firman Allah:
Bacalah serta ikutlah (wahai Muhammad) akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya) dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. (Al-Ankabut:45)
Ruh yang dibawa oleh sistem zakat pula mengembangkan daya kerja yang tinggi di kalangan orang-orang beriman. Orang yang benar-benar beriman menganggap bekerja dan menambah rezeki adalah dengan satu tujuan sahaja iaitu untuk mendapatkan keredhaan Allah dengan mengeluarkan sebahagian daripada pendapatan yang diperolehi ke jalan Allah iaitu dengan memberikan sedekah dan membayar zakat dan jihad fisabilillah.
Tujuan utama puasa pula ialah untuk mewujudkan taqwa kepada para mukmin. Puasa yang mengukuhkan sifat taqwa di dalam jiwa mukmin akan menjadikan seseorang itu ikhlas dengan sepenuh hatinya dalm melaksanakan segala perintah Allah, sanggup melakukan tugas-tugas yang berat dalam mentaati Allah dan lebih mengutamakan kepentingan ummat Islam daripada kepentingan peribadinya.
Manfaat haji yang besar adalah dorongan bagi seluruh ummat Islam mengukuhkan kesatuan Muslim. Kesatuan ummat Islam merupakan tunjang kekuatan yang paling utama yang dapat memimpin ummat manusia.
Kesimpulannya, setiap ibadah itu jika dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh akan dapat melahirkan ummah yang kuat, bersatu dan diredhai oleh Allah subhaanahu wa taala.

9.2. MEMAHAMI IBADAH DALAM ASPEK PEMAKANAN
(HALALAN THOYYIBA)
9.2.1. Konsep Makanan Halalan Thoyyiba

Halal - Bahasa : dibenarkan atau dibolehkan
- Istilah : segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan atau dibenarkan oleh syarak. Sesuatu yang tidak ditegah oleh syarak.

Thoyyiba : Bermaksud baik, bermutu dan berkualiti.

Makanan halalan thoyyiba bermaksud makanan yang halal lagi baik dan suci. Baik itu juga bermakna bermutu, berkualiti dan lebih menekankan kepada kebersihan semasa pengendalian dan pemprosesan.

Maksud Firman Allah SWT : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurlah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah” An-Nahl : 114

9.2.2 Ciri-Ciri Thoyyiba

1. Halal
2. Disembelih kerana Allah SWT (bagi haiwan darat kecuali belalang)
3. Mempunyai zat dan nutrien secukupnya unutk badan
4. Dimasak sehingga matang
5. Cara pengendalian dan pemprosesan yang bersih
6. Disimpan, Dihidang/dibungkus dengan baik
7. Kawasan persekitaran yang bersih dan tidak tercemar

9.2.3 Binatang yang haram dimakan
1. Daging babi, anjing dan keturunannya
2. Arak, alkohol, tuak dan segala yang memabukkan
3. Darah kecuali hati dan limpa
4. Binatang karnivor( makan daging)
5. Binatang yang disembelih bukan kerana Allah SWT
6. Binatang yang makan sampah seperti burung gagak
7. Sesuatu yang datang dari manusia seperti uri.
8. Sesuatu yang memudharatkan dan beracun jika dimakan.
Kenapa babi HARAM dimakan?
Terdapat kuman dan parasit yang merbahaya kepada kesihatan manusia seperti kuman taenia solium, faciolopis buski, paragonimus, cloronorchis senesis, erysipelothorix rhnsiphatiae, cacing pita, cacing gelang dan cacing kerawit. Penyakit yang mungkin dihadapi sekiranya seseorang makan babi ialah:
1. Sering kekejangan urat
2. Kehilangan tumpuan
3. Kulit jadi kasar dan kemerahan ketika tua
4. Penyakit membunuh H1N1
5. Penyakit Japanese Encephalitis akibat gigitan nyamuk culex

Kenapa arak HARAM diminum?
Arak mengandungi alkohol yang boleh memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal fikiran. Kesan yang mungkin dihadapai oleh seseorang yang minum arak ialah:
1. Lemah jantung
2. Darah tinggi
3. Gangguan pelbagai komplikasi urat saraf
4. Rumahtangga retak dan hancur
5. Dibuang kerja/ ulang semester bagi pelajar kerana cuai dan tidak datang ke kelas

9.2.4. Hikmah Pemakanan Halalan Thoyyiba
 Supaya doa mudah dimakbulkan oleh Allah SWT
 Solat diterima oleh Allah SWT
 Selamat dari api neraka
 Membezakan orang beriman dengan yang lain
 Membentuk akhlak yang mulia
 Melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah
 Menghindari pelbagai penyakit yang berbahaya
 Menyucikan diri dari makanan yang kotor dan tidak suci

Larangan bersanggul

semalam aku baca surat khabar, nampak satu ruangan soal jawab kemusykilan agama

penanya bertanya : bolehkah bersanggul? penjawab(Dr. bidang agama) menjawab : boleh asalkan menutup aurat...

pagi ni dapat mesej, ada kawan tanya pasal hadis bersanggul, cari punya cari jumpala hadis-hadis berikut

Rasulullah SAW bersabda:
“ akan muncul dalam kalangan umatku di akhir zaman, kaum lelaki yang menunggang sambil duduk di atas pelana, lalu mereka turun di depan pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka( isteri mereka atau anak perempuan), berpakaian tetapi seperti bertelanjang ( nipis&ketat). Di atas kepala mereka pula(wanita) terdapat bonggolan (sanggul atau tocang) seperti bonggol unta yang lemah gemalai. Oleh itu laknatlah mereka semua. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat”- hadith riwayat Ahmad, jil.2, ms. 223.

Rasulullah s.a.w bersabda:

“dua golongan penghuni neraka yang mana aku sendiri belum pernah melihat keadaan mereka didunia: golongan yang membawa cemeti seperti seekor lembu lalu menggunakannya untuk memukul manusia dan juga kaum wanita yang berpakaian seperti bertelanjang, menggoyangkan badan dan berlenggang-lenggok, kepala mereka ada suatu seperti bonggol di kepala unta yang bergoyang-goyang. Mereka tentu tidak akan memasuki syurga atau mencium baunya sedangkan bau syurga itu dapat dihidu dari jarak perjalanan begitu dan begini”

–hadith riwayat Muslim. Hadith no 212-

maka dapat kita simpulkan siapa yang benar dan sebaliknya. apabila berlaku sesuatu isu@masalah, hendaklah kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah..carilah jawapan yang hakiki...

( MANUSIA SEBAGAI HAMBA DAN KHALIFAH ALLAH )

8.1. PERANAN MANUSIA.

Manusia dijadikan oleh Allah bukan secara sia-sia dan main-main bahkan, mempunyai peranan dan matlamat yang tertentu. Firman Allah SWT:


Maksudnya :
“Adakah kamu menyangka bahawa Kami menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) hanya saja-saja (sia-sia tanpa ada sesuatu hikmah pada penciptaan itu?) dan kamu (menyangka pula) kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (Al-Mu’minun:115)

Di antaranya ialah sebagai khalifah Allah yang akan mentadbir, mengurus dan membangunkan bumi ini mengikut syariat dan peraturan Allah dan juga sebagai hamba yang sentiasa beribadah kepadaNya.


8.1 KONSEP MANUSIA SEBAGAI HAMBA DAN KHALIFAH ALLAH.

8.1.1 Tanggungjawab Manusia Sebagai Hamba.

Allah SWT dengan kehendak kebijaksanaanNya telah mencipta makhluk-makhluk yang di tempatkan di alam penciptaanNya. Manusia di antara makhluk Allah dan menjadi hamba Allah SWT. Sebagai hamba Allah tanggungjawab manusia adalah amat luas di dalam kehidupannya, meliputi semua keadaan dan tugas yang ditentukan kepadanya.

Tanggungjawab manusia secara umum digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis berikut. Dari Ibnu Umar RA katanya; “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

“Semua orang dari engkau sekalian adalah pengembala dan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang digembalainya.Seorang laki-laki adalah pengembala dalam keluarganya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang isteri adalah pengembala di rumah suaminya dan akan ditanya tentang pengembalaannya.Seorang khadam juga pengembala dalam harta tuannya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Maka semua orang dari kamu sekalian adalah pengembala dan akan ditanya tentang pengembalaannya.”
(Muttafaq ‘alaih)


Allah mencipta manusia ada tujuan-tujuannya yang tertentu. Manusia dicipta untuk dikembalikan semula kepada Allah dan setiap manusia akan disoal di atas setiap usaha dan amal yang dilakukan selama ia hidup di dunia. Apabila pengakuan terhadap kenyataan dan hakikat wujudnya hari pembalasan telah dibuat maka tugas yang diwajibkan ke atas dirinya perlu dilaksanakan.

8.1.2 Manusia Sebagai Khalifah Allah.

Antara anugerah utama Allah kepada manusia ialah pemilihan manusia untuk menjadi khalifah atau wakilNya di bumi. Dengan ini manusia berkewajipan menegakkan kebenaran, kebaikan, mewujudkan kedamaian, menghapuskan kemungkaran serta penyelewengan dan penyimpangan dari jalan Allah.

Firman Allah SWT :Maksudnya :
“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: Sesungguhnya Aku jadikan di bumi seorang Khalifah. Berkata Malaikat: Adakah Engkau hendak jadikan di muka bumi ini orang yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih dan bertaqdis dengan memuji Engkau? Jawab Allah: Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.”
(Al-Baqarah:30)

Di kalangan makhluk ciptaan Allah, manusia telah dipilih oleh Allah melaksanakan tanggungjawab tersebut. Ini sudah tentu kerana manusia merupakan makhluk yang paling istimewa.

8.2 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA SEBAGAI HAMBA DAN KHALIFAHNYA.

Tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah kepada Allah secara khususnya meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Tanggungjawab tersebut bolehlah dirumuskan seperti berikut:

1. Mengabdikan diri kepada Allah menerusi beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh dalam bentuk yang sempurna.

2. Sebagai hamba, manusia perlu melaksanakan amanah Allah, memelihara serta mengawal agama Allah serta ajaran Allah SWT.

3. Ke arah melaksanakan amanah sebagai khalifah Allah ini, manusia hendaklah menyedari dan memahami bahawa kewajipan berdakwah dengan menyebarkan dan memperluaskan ajaran Islam ke arah menegakkan syiar Islam serta meninggikan kalimah Allah di atas muka bumi ini, dengan berperanan menegakkan amar makruf serta mencegah kemungkaran.

Firman Allah Ta’ala :
Maksudnya :
“Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam). Dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. (Ali Imran: 104)

Apabila tugas menyeru kepada Islam dilakukan secara meluas dan menyeluruh dan dapat memberi kesedaran dan keinsafan nescaya akan dapat mewujudkan manusia yang faham akan tanggungjawab dan menjadi manusia yang bertanggungjawab.

4. Sebagai khalifah Allah, yang dimaksudkan dengan wakil Allah, wajiblah manusia menjaga agama dengan melaksanakan dua perkara:

i) Menegakkan Islam. Dengan berdakwah kepada manusia seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat RA dan membuktikan kebaikan ajaran Islam dan hukumnya di samping mempertahankan agamanya dari ancaman musuh.

ii) Melaksanakan Islam. Dengan mengamalkan perintahNya dan meninggalkan laranganNya, dalam semua urusan termasuk juga urusan kemasyarakatan dan kenegaraan.

5. Bertanggungjawab menjauh dan memelihara diri dan keluarga daripada masuk ke dalam neraka.


Firman Allah SWT :
Maksudnya :
“Wahai orang-orang yang beriman ! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu (berhala). Neraka itu dijaga dan dikawal oleh Malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya), mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka dan mereka pula melakukan segala yang diperintahkan.” (At-Tahrim : 6)

Begitulah di antara tanggungjawab besar yang wajib dilaksanakan oleh setiap manusia yang hidup di atas muka bumi Allah. Seterusnya ia mestilah kembali kepada Islam, menghayati Islam, kembali kepada beriman dan beramal soleh.


p/s: seperti biasa, ayat Al-Quran (bahasa arab) tak dapat dicopy...huhuhu..hanya terjemahan saja yang berjaya dimuatkan di blog ini...

AKHLAK ISLAM

7.1 Definisi Akhlak.

Menurut bahasa:
Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama daripada perkataan (al-khuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. Perkataan (al-khulq) ini di dalam Al-Quran hanya terdapat pada dua tempat sahaja, antaranya ialah:
Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam:4)

Menurut istilah:
Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagai keadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian.
Imam Ghazali radiAllahu anhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syara dan aqal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk


7.2 PEMBAHAGIAN AKHLAK

7.2.1 AKHLAK TERHADAP ALLAH.

Pada dasarnya, akhlak kepada Allah SWT itu ialah bahawa manusia hendaklah :

1. Beriman kepada Allah.
2. Beribadah atau mengabdikan diri kepada Allah dengan tulus ikhlas.

Beriman kepada Allah ialah mengakui, mempercayai atau meyakini bahawa Allah itu ada dan bersifat dengan segala sifat yang baik dan Maha Suci dari segala sifat yang buruk. Tetapi beriman kepada Allah, tidak cukup hanya sekadar mempercayai akan adanya Allah sahaja, melainkan harus juga diikuti dengan beribadah atau mengabdikan diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan segala perintah Allah dan dijauhinya segala larangan Allah. Semua ini dikerjakan dengan tulus ikhlas, semata-mata hanya kerana Allah sahaja. Akhlak juga boleh diterangkan seperti berikut:

A. Tidak Mempersekutukan Allah Dengan Apa Juga.

Mempersekutukan Allah maksudnya ialah mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan, sehingga selain Tuhan yang sejati ( Allah ) dianggap ada lagi Tuhan yang lain. Perbuatan demikian disebut syirik, dan orang yang melakukannya dinamakan sebagai Musyrik.


Firman Allah SWT yang bermaksud:

“ Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.” ( An-Nisaa’ : 116 )

B Takut Kepada Allah.

Agama Islam memang mengajar umatnya takut kepada Allah. Takut di sini bermakna taat dan patuh pada segala perintah dan larangan Allah SWT, bukan bermaksud lari daripada Allah.

Firman Allah SWT :
Maksudnya:
“ Orang yang patuh kepada Allah dan RasulNya, takut dan bertakwa kepadaNya, itulah orang-orang yang memperolehi kemenangan.” ( An-Nur : 52 )

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :

“ Ada tiga perkara yang dapat menyelamatkan manusia, iaitu:
1. Takut kepada Allah di tempat yang tersembunyi mahupun di tempat yang terang .
2. Berlaku adil pada waktu rela atau waktu marah.
3. Hidup sederhana pada waktu miskin mahupun pada waktu kaya.”

C. Cinta Kepada Allah.

Sebagai manusia, selain harus bertakwa dan takut kepada Allah, mereka harus cinta dan kasih kepadaNya.
Firman Allah SWT :
“Dan di antaranya manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka menyintainya sebagaiman mereka menyintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat menyintai Allah.” ( Al-Baqarah : 165 )

Seseorang yang cinta kepada Allah, tentu ada tanda-tandanya. Siti Aisyah r.a. berkata yang bermaksud:
“Barang siapa cinta kepada Allah SWT, ia akan memperbanyakkan ingat (zikir) kepadaNya, dan sebagai ganjarannya Allah akan ingat pula kepadanya dengan rahmat dan ampunanNya, memasukkannya ke dalam syurga bersama Nabi-nabinya dan hamba-hamba kecintaanNya dan memberi kehormatan melihat keagunganNya. Dan barang siapa menyintai Nabi Muhammad SAW, ia akan memperbanyakkan bacaan selawat kepada baginda, dan sebagai ganjarannya orang itu akan memperolehi syafaat baginda dan menemani baginda di syurga.”

D. Redha dan Ikhlas Kepada Qadha’ dan Qadar Allah SWT.

Qadha’ dan Qadar (Takdir) apa pun yang telah ditentukan kepada kita wajib kita menerimanya dengan redha dan ikhlas, walaupun yang ditakdirkan untuk kita itu mungkin merugikan atau menyedihkan kita, sebab kita menerima (dengan baik) atau tidak, takdir Allah itu pasti terjadi juga dan tentu berlaku pada diri kita. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud :

“Sesungguhnya besarnya pahala itu mengikuti besarnya cubaan. Dan sesungguhnya Allah apabila senang pada suatu golongan, dicubanya golongan itu (dengan sesuatu cubaan). Siapa yang redha terhadapnya, ia akan mendapat keredhaan Allah, dan siapa yang marah, ia juga akan memperolehi kemurkaan Allah.”

E. Bertaubat Kepada Allah SWT.

Erti taubat dari segi bahasa ialah: kembali.
Dari segi istilah: kembali taat kepada Allah setelah sebelumnya durhaka kepadaNya. Imam Al-Ghazali berkata, bahawa taubat itu ialah kembali mengikuti jalan yang benar dari jalan sesat yang telah ditempuhnya.

Firman Allah SWT :


Maksudnya:
“ Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.” ( An-Nur : 31 )

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :
“ Hai manusia bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadaNya. Sesungguhnya aku sendiri bertaubat dalam seharinya 100 kali.”

Abu Zakaria Muhyidin Yahya An-Nawawi di dalam bukunya “ Riyadhu-as-Salihin “ menerangkan, bahawa taubat itu hendaknya dilakukan dengan mengerjakan rukun-rukun taubat yang terdiri dari :
a. Berhenti dari maksiat.
b. Menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan.
c. Berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi berbuat dosa.
d. Dalam hal dosa itu ialah dosa kepada orang lain hendaklah ditambah dengan menyelesaikan persoalan dengan orang lain yang bersangkutan.

F. Bersyukur kepada Allah SWT.

Bersyukur adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. dan RasulNya.
Firman Allah SWT :

Maksudnya:
“ Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, iaitu: Bersyukurlah kepada Allah. Barangsiapa bersyukur (kepada Allah), sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barangsiapa tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” ( Luqman : 12)

Syukur boleh diertikan sebagai mempergunakan nikmat atau pemberian yang ada di tangan kita, sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang memberi kenikmatan itu. Syukur juga boleh diertikan seperti berikut:

• Merasa gembira atas sesuatu pemberian/kebaikan orang lain yang kita terima.
• Menyatakan kegembiraan itu dengan ucapan dan perbuatan.
• Memelihara pemberian/kebaikan itu dengan sebaik-baiknya dan mempergunakannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pemberi kebaikan itu.
• Membalas pemberian / kebaikan itu. Membalas pemberian Allah ialah dengan mempergunakan kurnia Allah itu menurut yang diredhai oleh Allah, sedangkan membalas pemberian manusia ialah dengan membalas pemberian itu dengan pemberian pula, sekurang-kurangnya dengan doa.

7.2.2 AKHLAK TERHADAP RASUL.

Sebagai seorang nabi dan utusan Allah kepada sekalian umat manusia di dunia ini, maka setiap individu muslim perlu mempunyai akhlak yang perlu dipelihara sesuai dengan martabat baginda.

Antara akhlak yang perlu ada pada setiap individu muslim kepada nabi Muhammad SAW ialah :

A. Beriman Kepada Rasullullah SAW.

Seperti juga akhlak kepada Allah, maka akhlak manusia kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama sekali ialah beriman kepada baginda SAW, iaitu percaya bahawa baginda adalah Nabi dan Rasul ( utusan ) Allah kepada seluruh manusia dan mempercayai segala ajaran yang disampaikan oleh baginda adalah merupakan wahyu Allah SWT yang benar. Kepercayaan yang sepenuh hati tanpa ada sedikit keraguan yang boleh menjejaskan keimanan seseorang muslim. Tanpa keimanan yang sepenuhnya kepada baginda SAW tidak mungkin seseorang itu menjadi muslim dan tidak sah serta terbatallah keislamannya.

Firman Allah SWT yang bermaksud:

Maksudnya:
“Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semuanya, iaitu Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tiada Tuhan selain daripadaNya, yang menghidupkan dan mematikan. Sebab itu, hendaklah kamu beriman kepada Allah dan UtusanNya, Nabi yang ummi yang percaya kepada Allah dan perkataan-perkataanNya. Ikutilah ia supaya kamu mendapat petunjuk.” ( Al-A’raaf : 158 )

B. Tunduk dan Patuh Kepada Rasullullah SAW.

Beriman kepada Nabi Muhammad membawa kepada tunduk dan patuh kepadanya. Ketaatan yang sepenuhnya kepada baginda adalah kewajipan yang perlu dibina dalam diri individu muslim. Tunduk dan patuh juga memberi makna menjadikan Rasulullah SAW sebagai manusia pertama yang perlu ditaati berbanding sekalian manusia dan makhluk yang wujud di muka bumi ini dan menerima segala apa yang disampaikan baginda dengan ketaatan yang sepenuhnya serta tidak membantah, mempertikaikan, menghina, mempersenda, memperolok-olokkan atau memperkecilkan walaupun satu daripada percakapan, sifat, tingkahlaku, pengakuan dan segala apa yang disampaikan oleh baginda di samping meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Dalam erti kata lain meletakkan ketaatan kepada segala suruhan dan meninggalkan segala larangan baginda lebih utama berbanding yang lain selepas Allah dengan hati yang penuh ikhlas .

Firman Allah SWT :

Maksudnya:
“Apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu hendaklah kamu terima, dan apa yang dilarangnya hendaklah kamu jauhi.” ( Al-Hasyr : 7 )

C. Cinta Kepada Rasulullah SAW.

Sebagai seorang Nabi dan Rasul Allah yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Allah yang membawa manusia kepada jalan yang benar dan kebahagian yang hakiki, maka setiap umat Muhammad SAW bukan sahaja perlu berterima kasih kepada baginda tetapi perlu menyayangi dan mencintai baginda. Seperti kecintaan kepada Allah SWT, kasih dan sayang umat kepada baginda hendaklah di tahap cinta yang tertinggi setelah rasa cinta kepada Allah SWT. Cinta kepada Allah SWT dan RasulNya tidak boleh dikalahkan oleh cinta kepada apa jua. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud :

“ Tidak beriman salah seorang di antara kamu, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya.”

Cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak cukup sekadar dilahirkan dalam bentuk pengakuan kata-kata, tetapi perlu dibuktikan dalam bentuk perbuatan yang nyata, antara lain dengan:

1. Mengamal dan mematuhi agama Islam yang diajarkannya, baik yang terdapat dalam Al-Quran mahupun dalam hadis atau sunnahnya.

2. Berjuang menegakkan, mengembangkan dan membela ajaran-ajarannya, termasuk juga menjaga kemurniannya dari segala bid’ah dan khurafat.

3. Memuliakan Nabi Muhammad SAW dan memperbanyakkan berselawat kepadanya.

4. Memuliakan keluarga dan sahabat-sahabatnya.

5. Berselawat Kepada Rasullulah SAW.

‘Selawat’ adalah dari perkataan ‘solat’ yang mempunyai dua erti, iaitu doa dan keberkatan. ’Solat’ atau ’Selawat’ dalam erti doa ialah ibadat sembahyang, manakala dalam erti yang kedua (keberkatan) ialah nama permohonan keberkatan untuk Nabi Muhammad SAW. Kerana itu berselawat kepada Nabi ialah menyampaikan permohonan keberkatan kepada Allah untuk Rasulullah SAW. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan penghormatan kepada baginda dan suatu perkara yang sangat penting dalam Islam. Setiap muslim yang mempunyai kesempatan untuk berselawat, diminta berselawat contohnya ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW atau ketika mendengar namanya disebut orang lain. Malah pada ketika tertentu berselawat ke atas baginda menjadi wajib seperti ketika sembahyang, berkhutbah dan sebagainya.

Firman Allah SWT :Maksudnya:
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan sampaikan salam kepadanya dengan sepenuh penghormatan.” ( Al-Ahzab : 56 )

7.2.3 AKHLAK TERHADAP SESAMA MANUSIA.

A. Ibubapa.

Ibubapa adalah insan yang wajib ditaati selepas Allah SWT dan RasulNya. Tidak ada seorang pun yang menyamai kedudukan ibubapa yang sangat terhormat ini, apa lagi menandinginya. Jasa ibubapa yang sangat besar kepada kita iaitu menghamilkan, melahirkan, membesarkan, mendidik dan dicukupi segala keperluan hidup dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab dan keikhlasan yang mana semua jasa mereka ini tidak akan dapat terbalas. Demikian keistimewaan dan terhormatnya kedudukan ibubapa sehingga Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang bermaksud:

“Keredhaan Allah terletak pada keredhaan ibubapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibubapa.” ( Riwayat Tirmidzi )

Wajib berbuat baik atau berbakti kepada ibubapa hendaklah diberi keutamaan yang pertama daripada berbuat baik kepada manusia lain selain Nabi Muhammad SAW. Berbuat baik ini meliputi apa sahaja pekerjaan yang dapat disebut ‘baik’ yang berupa perkataan, perbuatan dan lain-lain. Contohnya berkata dengan sopan dan hormat, merendahkan diri dengan kasih sayang, berdoa kebaikan untuk kedua-duanya, mengikuti dan taat segala perintah dan larangannya selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Islam dan sebagainya.

Firman Allah SWT :


Maksudnya:

“Kami perintahkan kepada kamu jangan menyembah selain Dia dan supaya kamu berbuat baik kepada ibubapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya ada dekat denganmu (dalam pemeliharaanmu) hingga berumur lanjut, sekali-kali janganlah kamu berkata kepada keduanya “ah” jangan pula kamu bentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang hormat Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan katakanlah “ Wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya, sebagaimana keduanya mengasihani aku ketika aku masih kecil”. ( Al-Isra’ : 23-24 )

Berbuat baik tidak sahaja ketika mereka masih hidup tetapi juga setelah mereka meninggal dunia. Antara perkara yang boleh dilakukan kepada ibubapa yang telah meninggal dunia ialah :

1. Mengerjakan solat jenazah.
2. Berdoa untuk al-marhum, memohon keampunan kepada Allah atas segala dosa-dosanya.
3. Melaksanakan dan menyempurnakan hutang, janji, nazar dan segala perkara yang tidak dapat disempurnakan oleh al-marhum.
4. Memuliakan dan meneruskan silaturrahim dengan sahabat-sahabat baik al-marhum.
5. Memberi pertolongan kepada mereka yang hidupnya bergantung kepada al-marhum.

Kewajiban berbuat baik kepada mereka berdua adalah sangat ditekankan dalam Islam dan menduduki tempat kedua sesudah kewajiban untuk mentaati Allah dan RasulNya. Sesuai dengan itu, pelanggaran atas kewajiban tersebut membawa kedurhakaan kepada mereka yang membawa akibat bukan sahaja balasan buruk di akhirat tetapi juga di dunia. Antara akibat penderhakaan kepada ibubapa :


1. Merupakan dosa besar yang menyebabkan mendapat azab seksaan di neraka.
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :

“ Sebesar-besar dosa besar itu ialah menyekutukan Allah, membunuh orang, durhaka kepada ibubapa dan berkata dusta ( menjadi saksi palsu ). ( Riwayat Bukhari )

2. Semua amal menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat.
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :

“ Tiga perkara yang menyebabkan segala amal tidak bermanfaat lagi ialah menyekutukan Allah, durhaka kepada ibubapa dan lari dari medan perang.”
( Riwayat Thabrani dalam Al-Kabir )

3. Akan disegerakan pembalasannya oleh Allah SWT di dunia di samping kemungkinan masih ada pembalasannya lagi di akhirat.
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :

“ Dua kejahatan akan disegerakan pembalasannya di dunia ini juga, iaitu zina dan derhaka kepada ibubapa.” ( Riwayat Thabrani )

B. Guru.

Guru ialah orang yang memberi pengajaran dan pendidikan sama ada secara formal atau tidak formal. Sesuai dengan pengertian ini, pelajar merupakan orang yang memperolehi pendidikan dan pengajaran dari orang lain baik formal mahupun tidak formal. Islam mengajar umatnya agar memelihara akhlak bersama guru dengan menghormati dan memuliakan mereka. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud :
“ Muliakanlah orang yang kamu belajar daripadanya.”
( Riwayat Abul Hasan Al-Mawardi )

Sabda Rasulullah SAW lagi yang bermaksud :

“Muliakanlah guru-guru agama, kerana barang siapa memuliakan mereka, bererti ia memuliakan aku.” ( Riwayat Abul Hasan Al-Mawardi )

Penekanan akhlak seorang pelajar kepada gurunya diambil perhatian dalam Islam agar ilmu yang diperolehi akan mendapat keberkatan dan seterusnya membimbing pelajar tersebut kepada jalan yang benar dan mendapat kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Seorang pelajar perlu memelihara adab dalam tingkah laku, percakapan, pergaulan dan sebagainya sama ada di hadapan mahupun di belakang gurunya. Di samping itu, anjuran Islam agar seorang murid menghormati gurunya adalah kerana :

1. Guru adalah orang yang sangat mulia.

Kemuliaan guru adalah kerana pekerjaan mengajar atau mendidik. Selain itu kemuliaan guru disebabkan juga kerana kealiman dan kepandaiannya. Rasulullah SAW dalam hadith-hadithnya menerangkan bahawa orang alim adalah pewaris para nabi. Kelebihan orang alim atas orang yang beribadah seperti bulan purnama di antara sekalian bintang-bintang. Dan bahawa matinya satu kabilah dipandangnya lebih ringan daripada meninggalnya seorang yang berilmu pengetahuan. Memelihara akhlak dan menghormati guru mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :

“ Barang siapa memuliakan orang alim, bererti memuliakan Tuhannya.”
( Riwayat Abul Hasan Al-Mawardi )

2. Guru adalah orang yang sangat besar jasanya.

Pekerjaan guru adalah menyampaikan ilmu, sedangkan ilmu adalah satu mekanisma yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan juga membezakan manusia dari haiwan. Dengan ilmu pengetahuan, kehidupan manusia di dunia akan maju, mempunyai peradaban yang tinggi dan pelbagai kesulitan yang mengancam hidupnya dapat diatasi. Seterusnya dengan ilmu manusia dapat menduduki berbagai kedudukan yang mulia dan terhormat. Bahkan nasib kehidupan manusia di akhirat nanti antara lain juga ditentukan oleh ilmu pengetahuan. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud :

“ Siapa menghendaki dunia, wajib ia mempunyai ilmu. Siapa menghendaki akhirat, wajib mempunyai ilmu. Dan siapa menghendaki dunia dan akhirat kedua-duanya, wajib juga ia mempunyai ilmu.”

C. Rakan.

Pergaulan yang baik bersama rakan-rakan merupakan hasil daripada kemurniaan budi pekerti dan ia dapat memenuhi tuntutan jiwa manusia untuk melengkapkan hidupnya, kerana sebagai manusia kita tidak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain.

Sifat yang harus diperhatikan dalam memilih kawan: Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :

“ Seseorang itu atas agama (perjalanan) rakannya, maka hendaklah kamu memerhatikan siapa yang harus dipilih menjadi rakan)”

Rakan-rakan yang dipilih hendaklah memiliki beberapa sifat seperti waras fikiran, baik budi pekerti, tidak fasik dan tidak mementingkan hal-hal keduniaan.

Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata: Jangan sekali-kali engkau bersahabat melainkan dengan salah seorang dari dua orang berikut:

1. Orang yang engkau merasa senang dengannya dalam menguruskan hal-ehwal keduniaanmu.
2. Orang yang engkau dapat menambah faedah dan manfaat dalam hal-ehwal keakhiratanmu.

Adab bersama rakan:
Di antara adab pergaulan bersama rakan ialah:

1. Mengamalkan sikap tolong menolong.

Kita hendaklah memenuhi hajat dan keperluan rakan bila ia meminta dan hendaklah memberi dengan muka yang manis dan rasa senang, serta melahirkan tanda kegembiraan, kerana kawan itu sanggup menerima bantuannya.

Al-Atha’ berkata : Perhatikanlah sahabat-sahabatmu itu di dalam tiga persoalannya iaitu :

a. Jika mereka sakit, hendaklah segera menziarahi mereka.
b. Jika mereka terlalu sibuk dengan urusan-urusan maka berilah bantuan.
c. Jika mereka terlupa maka hendaklah mengingatkan mereka.

Kita juga hendaklah menjadikan hajat dan keperluan kawan seperti hajat dan keperluan sendiri dan menunjukkan perasaan simpati dan hormat-menghormati dan kasih-mengasihi antara sesama rakan.
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :

“ Tidak beriman seseorang itu sehingga ia menyintai saudaranya seperti ia menyintai dirinya sendiri.”

2. Memelihara lidah.

Di dalam pergaulan bersama rakan kita hendaklah memelihara lidah dari menyebut keburukkan kawan, mencela atau membocorkan rahsia kawan kepada orang lain.

Al-Abbas, bapa saudara nabi pernah berpesan kepada puteranya Abdullah : maka peliharalah nasihatku yang lima:

a. Janganlah engkau bocorkan rahsianya sama sekali.
b. Janganlah engkau mencaci orang lain di hadapannya.
c. Janganlah engkau membiasakan bohong kepadanya .
d. Janganlah engkau melanggar perintahnya.
e. Janganlah sampai ia melihat sesuatu pengkhianatan berlaku daripadamu.

3. Memaafkan kesalahan.

Sekiranya terdapat keterlanjuran daripada rakan hendaklah kamu memaafkannya atau menanggung dengan sedaya upaya keterlanjurannya, malah harus dibalas dengan cara yang baik.
Firman Allah SWT :Maksudnya:
“ Moga-moga Allah akan menukarkan keadaan kamu bermusuhan itu dengan kasih sayang.” ( Al- Mumtahinah : 7 )
4. Mendoakan rakan.

Sewajarnya, seorang rakan mendoakan rakannya dengan doa yang baik-baik, bagi diri sahabat itu dan ahli keluarganya sebagaimana dia mendoakan bagi dirinya sendiri; sama ada sahabat itu masih hidup atau sudah mati.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

“ Bila seseorang mendoakan bagi diri sahabatnya sedang ia tidak ada bersamanya, maka Malaikat akan berkata:Dan engkau juga akan menerima sepertinya juga.”

Abu Darda’ berkata: Aku sentiasa mendoakan untuk 70 orang dari sahabatku ketika aku dalam keadaan sujud terhadap Allah, aku sebutkan nama mereka satu-satu.
Setengah para salaf mengatakan bahawa: Mendoakan orang-orang yang sudah mati itu, samalah seperti mengirimkan hadiah-hadiah kepada orang-orang hidup.

5. Ikhlas dalam menjalinkan persahabatan

Dalam menjalinkan hubungan sesama rakan, hendaklah disertai dengan niat kerana Allah Taa’la di mana apabila seseorang itu berkasih sayang pada jalan Allah, jangan biarkan kasih sayang itu bercampur aduk dengan dengki dan hasad, baik dalam perkara agama ataupun dunia.

Firman Allah SWT :


Maksudnya:
“ Mereka tiada menyimpan keinginan dalam hati, terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang lain dari diri sendiri.”
( Al-Hasyr : 9 )

Ikhlas juga bermaksud, kita tidak menyetujui rakan kita menjejaki jalan kebatilan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, malah hendaklah kita menentangnya serta menasihatinya kerana Allah.
Antara tanda keikhlasan lagi ialah, ia tidak mengendahkan celaan orang lain terhadap kawannya, ataupun berkawan dengan musuh kawannya.

7.3 ISU-ISU BERKAITAN AKHLAK.

7.3.1 Tidak Menghormati Orang Tua.

Tidak menghormati orang yang lebih tua sama ada ibu bapa sendiri, guru ataupun orang yang lebih tua dari segi umur adalah bercanggah dengan prinsip akhlak Islam. Malah menghormati golongan ini adalah menjadi tuntutan kepada setiap individu muslim. Islam menggalakan umatnya menjaga hubungan dengan orang tua, mengambil berat, berbuat baik dan membantu mereka walaupun tidak mempunyai hubungan tali persaudaraan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahawa bukanlah seseorang itu dari golongannya apabila tidak menghormati orang tua. Sabda rasulullah SAW yang bermaksud :

“Bukanlah dari golongan kami, siapa yang tiada menghormati orang tua kami dan tiada pula mengasihi anak kecil kami.”

Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud :

“Hak saudara yang tua ke atas saudara yang muda, adalah seperti seorang ayah ke atas anak-anaknya.”

7.3.2 Menipu.

Menipu sama ada perkara besar mahupun kecil adalah dilarang sama sekali dalam Islam. Menipu atau berdusta adalah haram dan pelakunya akan mendapat dosa dan dikeji oleh Allah SWT. Menipu membawa bahaya dan kezaliman ke atas orang yang ditipu atau ke atas orang lain dan membawa ketegangan di dalam masyarakat Islam. Banyak hadith Nabi yang mengingatkan agar menjauhi sifat ini malah dusta merupakan salah satu sifat-sifat munafik. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :

“Jagalah dirimu dari sifat dusta, sebab dusta itu setingkat dengan kecurangan, dan kedua sifat ini akan dihumbankan ke dalam neraka.”
Sabda Nabi Muhammad lagi yang bermaksud:

“Adalah suatu pengkhianatan yang besar, iaitu apabila anda menyampaikan sesuatu berita kepada saudaramu, sedang ia mempercayai kata-katamu itu, manakala anda membohonginya.”

Sabda Baginda SAW yang bermaksud:

“Tiga perkara, barang siapa yang berada di dalamnya, maka ia dicap munafik, sekalipun ia puasa, sembahyang dan mengaku dirinya seorang muslim, iaitu: Bila berbicara ia berbohong, bila berjanji ia mungkiri dan bila menerima amanat ia khianat.”

7.3.3 Mengumpat.

Mengumpat bererti menikam peribadi seseorang dengan memburukkan dan melukai hati. Ia termasuklah menyebut sesuatu yang boleh menimbulkan kebencian atau kemarahan orang yang dikata apabila dia mendengarnya, sama ada yang disebut perkara-perkara berkaitan dengan kekurangan anggota badan, perkataannya, keturunannya, bentuk kejadiannya, perbuatannya, perkataannya, agamanya, perkara dunianya, pakaiannya, rumahnya atau kenderaannya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud:

“Ghibah (mengumpat ) itu adalah anda menyebut perihal saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya.”

Mengumpat sama seperti seseorang yang melanggar perintah atau larangan Allah SWT yang membawa kepada dosa dan akan mendedahkan diri kepada kemurkaan Allah SWT. Di dalam Al-Qu’ran Allah SWT telah menaskan celaan kepada orang yang suka mengumpat dan menyamakan orang tersebut dengan orang yang memakan daging saudaranya yang telah mati.

Firman Allah SWT :

Maksudnya :
“Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati, tentulah kamu sekalian benci memakannya.” ( Al-Hujurat : 12 )

Firman Allah SWT:

Maksudnya:
“Celakalah untuk setiap pengumpat, pendusta.” ( Al-Humazah : 1 )


7.3.4 Pergaulan Bebas.

Pergaulan bebas merujuk kepada gaya pergaulan tanpa batas dan peraturan diantara lelaki dan perempuan yang menimbulkan banyak masalah sosial dan keruntuhan akhlak. Ia juga merupakan segala bentuk perlakuan manusia yang bertentangan dengan kehendak syariat Islam dan akal murni kemanusiaan.

Pergaulan yang baik adalah amat dituntut oleh Islam. Malah ia merupakan kemurnian budi pekerti yang menjadi pokok pengajaran agama Islam kepada manusia. Walau bagaimanapun dalam pergaulan sesama manusia, Islam telah menggariskan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menjamin akhlak, kehormatan dan kemuliaan manusia khasnya kepada umat Islam yang menjadi umat contoh kepada sekalian manusia.


Setiap pergaulan perlulah sejajar dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tidak bercanggah dengan syariat Islam serta nilai akhlak dan adap kesopanan. Manusia perlu sentiasa mengawal nafsu dan berhati-hati terhadap syaitan dan iblis yang akan sentiasa mencari peluang untuk menyesatkan manusia dan tidak akan melepaskan peluang menggoda dan menyesatkan manusia yang lalai.

Pergaulan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan mengundang perkara-perkara yang tidak baik atau maksiat yang seterusnya mendedahkan kepada kemurkaan Allah SWT. Berdasarkan kajian di Malaysia, menunjukkan pergaulan bebas merupakan penyebab utama kepada pelbagai bentuk keruntuhan akhlak dan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti fenomena kehamilan dan kelahiran anak luar nikah, pembuangan bayi, pelacuran, bohsia, bohjan, lesbian, gay dan sebagainya. Islam menegah pergaulan bebas diantara lelaki dan perempuan yang ajnabi seperti berbonceng motosikal, berkhalwat, bersentuhan dan sebagainya sama ada berdua-duaan sahaja atau di tempat umum. Ini kerana perlakuan-perlakuan sumbang ini akan mendorong individu tersebut melakukan perkara yang bertentangan dengan akhlak Islam, maksiat dan boleh terjerumus kepada melakukan zina. Allah SWT dengan tegas melarang manusia melakukan zina dan perkara-perkara yang boleh mendorong ke arah tersebut. Larangan ini adalah untuk memelihara keimanan, ketaqwaan, kemurniaan akhlak dan peribadi manusia dan seterusnya menjamin kesucian keturunan manusia di muka bumi agar hidup dalam batas-batas keredhaan Allah SWT.

Firman Allah SWT :


Maksudnya :
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” ( Al-Israa’ : 32 )

Mesej Bergambar
KONSEP JAHILIYAH

6.0 PENGENALAN.

Dewasa ini kita lihat masyarakat sudah kembali ke zaman Jahiliyah, di mana segala tindak tanduk sebahagian daripada ahli masyarakat sudah lagi tidak berlandaskan agama atau nilai-nilai moral sejagat.

6.1 Definisi Jahiliyah.

Bahasa - Jahiliyah berasal daripada akar kata jahala dan kata terbitan jahlun atau jahlatun yang beerti bodoh dan sesat.

Jahiliyah menurut penjelasan (istilah) oleh al Qur’an ialah “Sikap menolak petunjuk Allah SWT, tidak mahu menerima, tidak mahu patuh dan tidak mahu tunduk
kepada hukum-hukum Allah.”

Firman Allah SWT :
Maksudnya :
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki ? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi yang yakin?” (Al-Ma’idah : 50)

Al Qur’an menjelaskan bahawa kejahilan orang-orang Arab Jahiliyah bukanlah kerana mereka tidak mengetahui ilmu-ilmu falak, kimia dan perubatan atau mereka tidak mengetahui politik atau tertinggal dalam bidang kebendaan atau mereka langsung tidak mempunyai nilai-nilai kemuliaan diri. Sebaliknya al Qur’an menyebut mereka itu kaum jahiliyah kerana mereka menghukumkan sesuatu mengikut hawa nafsu dan menolak hukum Allah. Oleh itu satu-satunya tukaran untuk jahiliyah ialah Islam. Itulah yang digunakan oleh al Qur’an untuk mengukur kehidupan manusia sebagai lawan jahiliyah, sama ada jahiliyah Arab atau jahiliyah lainnya dalam sejarah.

Sesungguhnya kitab suci al Qur’an telah banyak menceritakan peradaban umat-umat yang terdahulu seperti peradaban Roman, China dan lain-lain. Ternyatalah peradaban mereka lebih tinggi daripada peradaban bangsa Arab semasa datangnya Islam. Namun demikian Islam masih menganggap peradaban itu sebagai jahiliyah juga kerana ia tidak mengikut petunjuk Allah.

Maksud Firman Allah:
“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperlihatkan bagaimana akibat (yang dideritai) oleh orang-orang sebelum mereka ? Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka (sendiri). Dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkan lebih banyak daripada apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka membawa bukti nyata (tetapi mereka mendustakannya, lalu Allah mengazab mereka). Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka akan tetapi mereka yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.” (Ar-Rum : 9)

Balasan orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.

6.2 CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH

Sosial
i. Masyarakat Arab yang tinggal di Bandar dikenali sebagai Arab Hadari dan di padang pasir Arab Badwi yang hidup secara berkabilah. Penyatuan masyarakat berkabilah berlandaskan pertalian darah dan keturunan (assabiyah).
ii. Selalu berlaku peperangan sesama sendiri. Tujuannya untuk mencari nama, kuasa, pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah. Contohnya Perang Basus antara kabilah Bakr dengan Rabi’ah.
iii. Kedudukan wanita tidak mendapat tempat yang sewajarnya sama ada dalam keluarga atau masyarakat. Mereka beranggapan bahawa anak perempuan apabila besar boleh menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Oleh itu masyarakat Arab sanggup menanam anak perempuan mereka hidup-hidup. Contoh Bani Tamin dan Asad. Mereka juga berkahwin sesuka hati tanpa had dan batas.

Ekonomi
i. Dari segi ekonomi ketidakstabilan politik membawa kepada masalah ekonomi masyarakat Arab. Keruntuhan masyarakat Maarib di Yaman membawa kepada kemerosotan ekonomi. Hasil pertanian merosot dengan teruk akibat tiada sistem pengairan yang baik.
ii. Di bahagian utara, kawasan diliputi padang pasir, oleh itu aktiviti perdagangan dijalankan di kota Mekah, Hirah dan Ghassan. Tetapi perdagangan kurang menguntungkan di sebabkan pertelagahan sesama kabilah.
iii. Puak Quraisy mengeksploitasi perdagangan dengan mengenakan tekanan kepada kaum Badwi yang tinggal di padang pasir. Sebagai reaksi puak Badwi bertindak balas dengan melakukan rompakan ke atas kafilah Quraisy.
iv. Kegiatan ekonomi kaum Badwi yang utama ialah menternak secara nomad seperti unta, kambing dan biri-biri. Mereka berpindah-randah untuk mencari kawasan rumput dan air bagi binatang ternakan. Amalan ekonomi mereka melambangkan kehidupan primitif.

Politik
i. Pada zaman Jahiliyah tidak terdapat sesebuah kerajaan yang mempunyai struktur pemerintahan yang teratur dan berkuasa. Politik tergugat akibat penjajahan. Di sebelah utara dikuasai kerajaan Rom dan Parsi sementara di selatan dikuasai kerajaan Habsyah. Kota Makkah menerima kesan buruk akibat penjajahan misalnya Peperangan al- Fijar.
ii. Keadaan politik di kawasan yang dijajah seperi Ghassan, Hirah dan Yaman lebih teruk. Masyarakat hidup secara berpuak-puak serta sering berperang sesama sendiri.
iii. Walaupun negeri tersebut mempunyai pentadbiran sendiri tetapi tidak boleh dianggap sebagai sebuah pemerintahan yang maju atau bertamadun kerana teletak di bawah kuasa penjajah.

Agama dan kepercaayaan
i. Kesesatan agama berlaku kerana ia mempunyai pertalian dengan zaman sifat gasar mereka itu. Penagaruh asing menjadi faktor pendorong kepada tersebarnya pelbagai agama di semenanjung Arab. Pihak Parsi menyebarkaan agama Majusi, Rom menyebarkan agama Nasrani.
ii. Kota Mekah kekal sebagai pusat agama menyembah berhala.
iii. Golongan beragama boleh dikategorikan kepada 5 bahagian iaitu Wathani, Nasrani, Majusi, Yahudi dan Hanif.
iv. Menyembah berhala merupakan agama dominan dikalangan orang Arab. Menurut Ibn Kalbi penyebaran agama menyembah berhala berpunca daipada Umar Bin Luai yang pergi ke Syam dan ternampak kaum Balqa’ menyembah berhala lalu beliau membawa agama itu ke Makkah.
v. Di antara berhala yang masyhur ialah al- Lat di Taif, Al- Uzza di Nakhlah, al- Manat di antara Mekah dan Madinah dan Hubal di kota Makkah. Di sekeliling Kaabah terdapat sebanyak 360 buah berhala.
vi. Agama Majusi tidak mengakui nabi yang diutuskan oleh Allah tetapi mereka mengikut nabi-nabi palsu. Agama Majusi terbahagi kepada 3 mazhab iaitu Zarwaniyah, Kayumarthiyah dan Zaradushtiyah. Kebanyakkan penganut tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain.
vii. Agama Yahudi di bawa oleh Nabi Musa yang di utuskan Kitab Taurat dan penganut asal ialah Kaum Bani Israel. Tetapi mereka telah mengubah isi kandungan kitab Taurat.
ix. Sebahagian masyarakat Arab mengamalkan kepercayaan animisme seperti percaya roh, penunggu dan kuasa ghaib. Pemujaan matahari diamalkan oleh masyarakat Main. Ada yang menyembah pokok seperti masyarakat Najram.
x. Ada kepercayaan yang dianggap sebagai unsur karut dan tahyul seperti menilik nasib, melihat kearah burung terbang. Jika burung terbang disebelah kiri menandakan perjalanan tidak selamat begitulah sebaliknya.

Ilmu Pengetahuan
i. Tradisi ilmu pengetahuan hampir tiada kerana kebanyakkan orang Arab buta huruf. Menurut al-Baladhusi hanya terdapat 17 orang sahaja yang pandai membaca dan menulis. Justeru mereka dianggap sebagai masyarakat buta huruf. Disebabkan buta huruf, perkembangan ilmu hanya dalam bentuk lisan sahaja iaitu hafalan dan ingatan.


6.2.1 CONTOH AMALAN JAHILIYAH MASA KINI

6.3 ANCAMAN JAHILIYAH MASA KINI.

Ternyata amalan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah amat sukar dikikis dan dihapuskan dalam masyarakat kita, sebaliknya kaum jahiliyah ini telah mengancam umat Islam masa kini. Ancaman-ancaman yang dilakukan oleh golongan jahiliyah terhadap umat Islam meliputi semua aspek kehidupan seperti:

6.3.1 Akidah.

Akidah jahiliyah adalah bertentangan dengan aqidah Islam, sama ada dari aspek kepercayaan, perkataan atau pun perbuatan. Akidah jahiliyah adalah karut iaitu tidak mahu menerima dan patuh dengan ajaran Islam serta mengingkari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh al Qur’an dan al Sunnah. Contohnya mempercayai tilik nasib, bomoh dan juga tangkal azimat.

Firman Allah SWT :

Maksudnya :
“Allah telah mensyaria’atkan agama untukmu semua iaitu yang diwasiatkan kepada Nuh yang Kami wahyukan padamu, juga Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, hendaklah kamu semua menegakkan agama itu dan jangan berselisih di dalam melaksanakannya.”
(Asy-Syura : 13)

Hanya Allah yang wajib disembah dan tempat untuk meminta pertolongan. Umat Islam hendaklah menjauhi ancaman golongan jahiliyah yang cuba memesongkan aqidah mereka dengan kepercayaan yang karut seperti menyembah pokok, matahari, kubur dan sebagainya. Sebaliknya umat Islam diseru supaya sentiasa menegakkan agama Allah untuk kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat.


6.3.6 Ibadah.

Ancaman jahiliyah terhadap ibadah umat Islam hari ini adalah dengan mewujudkan pusat-pusat hiburan seperti pub, karaoke, cyber café dan sebagainya. Begitu juga media cetak dan media elektronik yang turut memaparkan pelbagai jenis hiburan yang ada sesetengahnya tidak sesuai untuk dibaca atau ditonton. Pusat-pusat hiburan ini akan memberi kesan kepada umat Islam, terutamanya golongan remaja dari mengerjakan ibadah. Mereka (umat Islam) akan sentiasa sibuk dengan hiburan sehinggakan tiada masa untuk mengerjakan ibadah seperti sembahyang berjamaah, bertadarus dan lain-lain lagi. Masjid dibiarkan kosong tanpa penghuni dan kalau ada pun hanyalah golongan tua yang tidak berdaya untuk mencari hiburan.

Untuk melawan ancaman ini, umat Islam harus kuat dan bersatu padu sama ada dengan cara memulaukan pusat-pusat hiburan ataupun pihak yang berwajib tidak mengeluarkan lesen untuk membina pusat-pusat hiburan secara berleluasa. Hanya amalan yang diredhai Allah sahaja yang menjadi penolong kita di akhirat.

6.3.6 Sosial.
Sistem sosial yang diamalkan oleh golongan jahiliyah ialah pilihan antara individu dan masyarakat. Sekiranya mereka memilih kehidupan individu, hak itu dianggap suci dan tidak boleh dicerobohi. Mereka memandang tinggi kedudukan individu sehingga mengabaikan hak masyarakat. Masyarakat tidak boleh mencampuri urusan peribadi, mereka bebas melakukan apa sahaja tanpa batasan.

Di satu pihak lain, sekiranya sistem sosial mereka ditegakkan di atas kehidupan masyarakat, mereka akan menganggap masyarakat itu suci dan lebih berhak atas segalanya sehingga mengabaikan hak individu. Individu tidak berhak memikirkan sesuatu, menentukan fikiran, kepercayaan dan adat kebiasaannya sendiri. Individu harus tunduk kepada masyarakat.

Ancaman sosial jahiliyah hari ini begitu jelas dan nyata terhadap umat Islam, oleh itu untuk membanterasnya umat Islam tidak boleh memisahkan antara individu dan masyarakat. Sebaliknya individu dan masyarakat harus saling bergantungan untuk menegakkan agama Allah. Apabila masyarakat mengambil tahu hak individu dan individu mengambil tahu hak masyarakat, maka masalah sosial yang berlaku seperti buang bayi, sumbang mahram, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dapat dihapuskan.

6.3.6 Akhlak.

Akhlak masyarakat jahiliyah sangat buruk di mana mereka boleh melakukan apa sahaja tanpa batasan. Mereka tidak ada sistem nilai seperti wajib, haram, sunat, harus dan makruh yang memberi balasan kepada pelakunya sama ada mendapat pahala ataupun dosa. Oleh sebab itu mereka boleh bergaul bebas antara lelaki dan perempuan, melakukan zina, meminum arak, berjudi, hisap dadah, memakan pil estacy dan sebagainya. Tiada lagi adab sopan dan tatasusila sebagai seorang yang bergelar Islam. Ancaman ini menyebabkan manusia tunduk dengan hawa nafsu yang dipimpin oleh syaitan.
Sebagai seorang yang beragama Islam, marilah bersama-sama kita berusaha untuk mengembalikan semula akhlak Islamiyah ke dalam masyarakat agar mereka tidak terus terleka dengan keseronokan dunia.

Firman Allah:

Maksudnya :
Dan tidaklah (dinamakan) kehidupan dunia ini melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan.” (al-Ana’am : 32)

6.3.6 Pemikiran.

Jahiliyah sentiasa ingin merosakkan pemikiran umat Islam dari aspek hubungannya dengan tuhan, dengan alam dan kehidupan sesama manusia. Mereka menyelewengkan pemikiran manusia mengenai hakikat ketuhanan yang sebenar serta hubungan manusia dengan tuhan. Mereka menyeleweng dari tujuan asal mengapa manusia diciptakan sebagai khalifah Allah yang ditugaskan untuk menegakkan Islam dan menjaga keamanan di muka bumi. Sebaliknya jahiliyah mempunyai taghut yang menyebabkan kehidupan manusia terbahagi kepada dua :

• Cenderung kepada ketuhanan.

Walaupun Tuhan (Allah) masih tetap disembah, tetapi pemikiran mereka lebih dikuasai oleh ‘tuhan-tuhan’ yang tidak berhak disembah yang mereka sengaja ada-adakan.

• Cenderung kepada alam nyata / dunia. (Menjauhi agama Allah)

Yang cenderung untuk menjauhi agama Allah adalah lebih ramai yang akan menyebabkan rosaknya kehidupan di muka bumi. Mereka leka dengan keindahan di dunia yang melampaui batas seperti menceburkan diri ke lembah maksiat dengan berjudi, minum arak berzina dan sebagainya. Mereka lupa dengan kehidupan akhirat dan lalai dalam mengerjakan suruhan Allah.

6.3.6 Ekonomi.

Ekonomi jahiliyah lebih menguasai ekonomi Islam. Amalan riba semakin bertambah. Bagi orang-orang yang mengamalkan ekonomi jahiliyah riba’ telah menjadi nadi dalam kehidupan seharian.

Allah SWT berfirman:

Maksudnya :
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli(berniaga) dan mengharamkan riba”

(Al-Baqarah : 275)

Dari ayat di atas jelas kepada kita bahawa Allah telah mengharamkan riba’ dan menghalalkan jual beli. Ekonomi jahiliyah telah membolehkan riba’ yang amat bertentangan dengan ekonomi Islam. Ternyata riba’ telah memeras hak masyarakat Islam dan ekonomi jahiliyah lebih cenderung kepada ekonomi Kapitalisme, yang mana masyarakat sentiasa ditindas untuk keuntungan sebelah pihak.

Untuk mendapat keberkatan dari Allah, maka kita hendaklah menolak ekonomi jahiliyah dan mengamalkan sistem ekonomi Islam.

something..

only the true people know the true feel

(KONSEP SYAHADAH)

5.1 Pengertian Syahadah dan Tuntutannya.
Syahadah (شَهَادَةٌ) dalam bahasa Arab bermakna perkhabaran tentang apa yang telah dilihat dan pengakuan tentang perkara yang telah diketahui.
Dari segi penggunaannya dalam bahasa Arab, perkataan syahadah juga boleh digunakan untuk sijil atau apa-apa sahaja surat yang mengandungi keterangan-keterangan dan akuan. Perkataan 'Syahadah' juga mengandungi maksud: ikrar dan pengakuan serta keyakinan.
Syahadah yang akan kita bincangkan di sini adalah penyaksian, pengakuan dan keyakinan pada Dua Kalimah Syahadah yang menjadi syarat untuk seseorang itu memeluk agama Islam.
“Aku bersaksi bahawa tiada tuhan (yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya) melainkan ALLAH dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah Pesuruh ALLAH

5.1.1 Syahadah Kepada Allah SWT.

Syahadah ini bermaksud mentauhidkan Allah dengan tauhid Rububiyyah, tauhid Uluhiyyah, tauhid al Asma’, as Sifah wa al Af`al serta tidak menghadapkan sembahan kepada sesuatu yang lain selain dari Allah SWT.
Di dalam kalimah La Ilaha Illallah terdapat dua perkara rukun iaitu nafi (penafian) dan ithbat ( penegasan ). Nafi dapat diperhatikan pada kalimah ( La Ilaha ) yang bererti menolak sebarang bentuk pengabdian selain daripada Allah. Penegasannya dapat diperhatikan pada kalimah ( Illallah ) yang bererti menegaskan tentang hakikat ketuhanan Tuhan yang maha Esa lagi tunggal ( Allah ).

5.1.2 Syahadah Kepada Rasul SAW.

Syahadah ini bermaksud ikrar dan tasdiq dengan segala syariat yang dibawa oleh Nabi atau Rasulullah SAW dan segala pemberitahuan mengenai perkara ghaib semuanya datang dari Allah serta menerima semua akhlak dan sifat kerasulan seperti siddiq, amanah, tabligh dan fatanah.

Syahadah ini merupakan teras Islam yang kedua. Syahadah ini menuntut manusia mengetahui, membenar dan meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah serta membuktikannya dengan perkataan dan perbuatan secara sekaligus.

Pembuktian dengan perkataan ialah melafazkan kalimah syahadah itu dengan lidah. Manakala pembuktian dengan perbuatan ialah menegakkan tingkah laku dan seluruh tindak tanduk yang bersesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad SAW serta menurut jejak langkah baginda.

Tugas Rasulullah SAW adalah untuk memberitahu kepada manusia bahawa Allah SWT adalah penciptanya yang layak disembah dan Dialah yang meletakkan manusia ke jalan yang lurus. Dengan keyakinan ini barulah manusia dapat sampai ke jalan kebahagiaan dan kesempurnaan sebenar.

Manusia sendiri tidak dapat mengetahui perkara-perkara ghaib mengenai Pencipta dan Sirat al-Mustaqim dengan menggunakan kudrat dan akalnya yang lemah dan terhad. Manusia sering kali melakukan kesilapan. Oleh itu pengutusan para rasul menunjukkan kebijaksanaanNya dan merupakan rahmat yang paling besar untuk umat manusia.

Sebagai kesimpulannya, adalah tidak sepatutnya manusia mengingkari rasul Allah . Firman Allah SWT :


Maksudnya :
“Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sewajarnya ketika mana mereka berkata : Allah tidak menurunkan sesuatu pun untuk manusia.” ( al-An’am : 91)

5.2 Tauhid Rububiyyah Dan Tauhid Uluhiyyah.

5.2.1. Tauhid Ar-Rububiyyah
Ar-Rububiyyah berasal dari kalimah ar-Rabb. Ar-Rabb (الرّبّ) bermaksud yang memiliki, yang menguasai dan yang mentadbir. Tauhid Rububiyyah bermaksud meyakini bahawa Allahlah satu-satunya Tuhan Pencipta alam ini, yang memilikinya, yang mengatur perjalanannya, yang menghidup dan mematikan, yang menurunkan rezki kepada makhluk, yang berkuasa mendatangkan manfaat dan menimpakan mudharat, yang mengabulkan doa dan permintaan hamba tatkala mereka terdesak, yang berkuasa melaksanakan apa yang dikehendakinya, yang memberi dan menegah, di tanganNya segala kebaikan dan bagiNya penciptaan dan juga segala urusan,

Perkataan ‘Rabb’ ada mempunyai beberapa makna. Antaranya ialah :
1. Pencipta
2. Pemilik segalanya
3. Pemberi rezeki
4. Pentadbir
5. Penguasa
6. Pengabul doa-doa
7. Penjaga.

Firman Allah SWT :
Maksudnya :
“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tiada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu.” ( al-An’am : 17)


Dengan itu, semua makhluk bergantung kepadaNya, memerlukan pertolonganNya serta berharap kepadaNya. Apa yang dimiliki makhluk hanya bersifat sementara dan pinjaman. Oleh itu jika manusia mempunyai sifat berkuasa dan memiliki, maka sifat itu hanya sementara kerana segala sesuatu di alam ini adalah kepunyaan Allah SWT.

Begitu juga dengan kepandaian dan kebijaksanaan yang dimiliki manusia, semuanya datang dari Allah SWT. Ini kerana hakikat sebenarnya ialah manusia dijadikan hanya sebagai makhluk. Dia tidak mempunyai apa-apa melainkan setiap kuasa, tindak-tanduk serta gerak nafasnya datang dari Allah SWT. Dengan keyakinan itu, maka timbul kesan syahadah tauhid dalam diri seseorang muslim. Dia hanya takut kepada Allah SWT dan berani untuk bertindak melakukan sesuatu juga kerana keyakinannya kepada Allah.5.2.1.1 Fitrah Manusia Mengakui Sifat Rububiyyah Allah SWT.

Hakikat ini dapat dibuktikan secara jelas dengan pengiktirafan orang-orang kafir Quraish semasa al Qur’an diturunkan dan menyeru mereka supaya menyembah Allah SWT. Mereka mengaku bahawa tidak layak bagi manusia lebih-lebih lagi patung dan berhala bersifat dengan salah satu sifat rububiyyah Allah SWT. Sebagai contoh berhala yang mereka sembah itu sendiri tidak mempunyai sifat penguasa yang mutlak dan pencipta yang mutlak kerana berhala-berhala tadi juga diciptakan oleh manusia. Allah SWT telah telah mengabadikan pengakuan mereka itu di dalam al Qur’an. Antaranya ialah Firman Allah SWT :

Maksudnya :
“Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan mereka”, nescaya mereka menjawab: “Allah”. ( az-Zukhruf: 87)
Firman Allah SWT lagi :Maksudnya :
“Dan jika kanu bertanyakan mereka tentang : Siapakah pencipta langit dan bumi ? Nescaya mereka menjawab : Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa dan Yang Maha Mengetahui. ( az-Zukhruf : 9)

Berdasarkan kepada ayat di atas dapat disimpulkan bahawa tidak susah untuk membuktikan Rububiyyah Allah SWT. Ianya dapat dibuktikan melalui fitrah manusia itu sendiri. Manusia yang mensyirikkan Allah juga mengakui ketuhanan Allah Yang Maha Pencipta. Al Qur’an juga mengiktiraf adanya tauhid Rububiyyah di dalam jiwa manusia. Ini dapat diperhatikan pada firman Allah SWT :Maksudnya :
“Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan (mereka) pada hal hati mereka meyakini (kebenaran)nya”. ( an-Naml : 14)

Keengganan dan kesombongan sebahagian manusia untuk mengakui kewujudan Allah sebagai Pencipta, sebenarnya didorong oleh perasaan sombong, degil dan keras hati. Hakikatnya, fitrah manusia tidak boleh kosong dari memiliki perasaan mendalam yang mengakui kewujudan Pencipta. Tabiat manusia apabila berada di saat genting dan kesusahan tidak akan terlintas sesuatu di dalam hatinya kecuali Allah sahaja. Di saat itu segenap perasaan dan fikirannya di pusatkan kepada Allah SWT sahaja. Ini dibuktikan melalui firman Allah SWT yang bermaksud :

“Dan apabila mereka dilambung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan keikhlasan kepadaNya, maka ketika Allah menyelamatkan mereka lalu sebahagian daripada mereka tetap berada di jalan yang lurus. Dan tiada yang mengingkari ayat-ayat kami selain golongan yang tidak setia lagi ingkar.” ( Luqman : 32)

5.2.2 Tauhid Uluhiyyah

Al-Uluhiyyah pula berasal dari kalimah al-Ilah. Al-Ilah bermaksud yang berhak disembah di mana kepadanya ditujukan segala ibadah (pengabdian diri). Jadi, Tauhid al-Uluhiyyah bermaksud mengesakan Allah sebagai Ilah, iaitu meyakini bahawa Allahlah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan diqasadkan segala ibadah, tidak harus ditunaikan ibadah melainkan kepadaNya sahaja dan tidak harus mensyirikkanNya dengan sesuatu apapun di langit mahupun di bumi. Firman Allah SWT:Maksudnya :
“Dan Kami tidak mengutuskan rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahawa tiada tuhan melainkan Aku, maka kamu sekelian hendaklah menyembah Aku”. ( al-Anbiya’ : 25)

Firman Allah SWT :Maksudnya :
“Dan sesungguhnya Kami telah utuskan pada setiap umat itu seorang rasul (untuk menyeru) : Sembahlah Allah dan jauhilah taghut.” ( an-Nahl : 36)

Makna Ilah ialah sesuatu yang dipuja dan disembah. Apa yang kita puja dan sembah ia adalah Ilah kita. Orang yang beriman dengan keimanan yang tuntas hanya menjadikan Allah sebagai Ilahnya kerana Allah sahaja yang layak disembah dan diberi ketaatan sepenuhnya. Itulah makna Tauhid al Uluhiyyah.

5.2.3 Tauhid Asma Wa Sifat
Tauhid asma wa sifat ialah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat- sifat-Nya, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya menurut apa yang sesuai bagi Allah s.w.t, tanpa ta'wil dan ta'thil(menafikan), tanpa takyif (mempersoalkan) dan tamtsil (menyerupakan). Boleh juga dikatakan bahawa tauhid ini adalah beriman bahwa Allah memiliki nama dan sifat baik (asma ul-husna) yang sesuai dengan keagungan-Nya.
Firman Allah
“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS 42:11)
Kita beriman bahawa sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat tetapi kita mestilah meyakini bahawa pengdengaran dan penglihatan Allah SWT tidak sama seperti manusia dan makhluk-makhluk yang lain.

5.2.4. Hubungan Antara Tauhid Rububiyyah Dengan Tauhid Uluhiyyah.

Tauhid Rububiyyah akan melahirkan keimanan kepada tauhid Uluhiyyah. Tauhid Uluhiyyah pula mengesakan Allah dalam pengabdian berbentuk amal perbuatan dan tingkah laku para hamba dan amal perbuatan ini membezakan di antara muslim dan bukan muslim. Al Qur’an terlebih dahulu memperingatkan orang-orang musyrikin Quraisy agar mengakui Tauhid al Rububiyyah. Apabila mereka menerima Tauhid al Rububiyyah dan bersungguh-sungguh mengakuinya, maka terbinalah jambatan yang menghubungkan mereka dengan tauhid al Uluhiyyah. Firman Allah SWT :Maksudnya :
“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan maka dengarlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu serukan selain daripada Allah tidak dapat menciptakan sesekor lalat, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, tidak mereka dapat merebutnya kembali daripada lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah.” ( al-Hajj :73)

Ayat di atas mengingatkan orang-orang musyrikin mengenai suatu hakikat yang nyata iaitu sembahan-sembahan mereka adalah lemah, malah tidak berkuasa untuk mencipta sesuatu walaupun seekor lalat. Jika lalat itu mengambil atau merampas sesuatu dari mereka, maka mereka tidak berkuasa untuk mendapatkannya kembali. Ini menandakan kelemahan mereka. Oleh itu akal yang sejahtera tidak boleh menerima penyembahan selain daripada Allah SWT.

5.3 PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN SYAHADAH.

Perkara yang menyebabkan rosaknya iman dan Islam itu terbahagi kepada tiga bahagian:
Pertama: Iktikad. Kepercayaan yang bertentangan dengan dasar Islam iaitu, contohnya:

1. Iktikad bahawa alam ini qadim, tidak ada pencipta atau alam ini kekal selama-lamanya.
2. Iktikad bahawa pencipta alam ini baru, atau menyerupai mana-mana jenis makhluk atau bersifat dengan sifat-sifat baru ataupun mempunyai anak isteri atau berbilang-bilang atau menerima mati.
3. Iktikad menafikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Iktikad bahawa Rasulullah SAW sebenar ialah yang disebutkan sebagai Muhammad batin, bukan Muhammad yang zahir, atau iktikad bahawa kerasulan Nabi Muhammad SAW hanya untuk orang-orang Arab sahaja, atau iktikad bahawa hukum-hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah hukum-hukum yang lapok dan tidak praktikal untuk digunakan pada zaman moden.

Kedua: Perkataan. Iaitu tiap-tiap yang mencaci, menghina, merendah-rendah, mengejek dan mempermain-mainkan nama Allah, sifatNya, malaikat-malaikatNya, rasul-rasulNya, kitab-kitabNya, ayat-ayatNya dan hukum-hukumNya serta hukum-hukum yang diterang oleh RasulNya. Juga perkataan yang menolak, menafi dan mengingkari segala perkara yang sekata alim ulama’ mengistinbatkannya atau menafikannya serta diketahui oleh orang ramai bahawa perkara itu dari agama.

Misalnya seperti katanya mengenai mana-mana hukum Islam:
1. Hukum apa ini ?
2. Hukum ini sudah lapok.
3. Zaman sekarang tak patut diharamkan riba kerana menghalangi kemajuan.

Ketiga: Perbuatan. Iaitu:

1. Tiap-tiap perbuatan dilakukan untuk menghormati dan mengagungkan mana-mana makhluk dengan cara yang ditentukan hanya untuk membesar dan mengagungkan Allah, seperti sujud kepada makhluk walaupun tidak dengan niat menghormatinya sama seperti Tuhan atau tunduk kepada mana-mana makhluk sehingga sampai kepada had sekurang-kurangnya rukuk sembahyang dengan tujuan menghormatinya seperti menghormati Allah.
2. Melakukan upacara ibadat terhadap sesuatu makhluk yang disembah oleh orang-orang kafir menurut upacara yang mereka lakukan.
3. Melakukan mana-mana cara ibadat terhadap yang lain dari Allah.

Di antara contoh-contohnya perbuatan seperti yang dinyatakan di atas ialah menyembah berhala, bertenung nasib, murtad dan lain-lain lagi.

5.4.1 DUA PULUH PERKARA YANG MEMBATALKAN SYAHADAH.

Sekiranya seseorang itu melakukan salah satu daripada 20 perkara berikut maka batallah iman (syahadah) mereka:-

Bil Per. yang membatalkan Contoh/Huraian
1 Bertawakkal dan bergantung kepada selain Allah Bergantung kepada sebab-sebab dan melupakan bahawa yang mengizinkan sebab itu berkesan adalah Allah, dikira maksiat. Bergantung kepada sebab dan yakin pula bahawa sebab-sebab itu tidak ada hubungan dengan Allah, maka dikira syirik dan merosakkan syahadah. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang masalah ini.
Firman Allah:
Maksudnya :“Dan tidak ada pertolongan melainkan dari pihak Allah yang Maha Gagah lagi Maha Bijaksana menyembuhkan.”(Ali-‘Imran: 126)
2 Mengingkari nikmat Allah, sama ada nikmat yang kelihatan atau tidak, mudah difikirkan atau memerlukan penelitian khusus.
Firman Allah:
Maksudnya:“Dia memberikan kamu daripada setiap apa yang kamu minta, dan jika kamu menghitung nikmatNya, kamu tidak akan mampu menghitungNya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi kufur.”
(Ibrahim: 34)

Maksudnya :“Sesuatu bahaya tidak akan menimpa kecuali dengan izin Allah. Sesiapa yang beriman kepada Allah nescaya Allah memimpinnya. Dan Allah mengetahui tiap-tiap sesuatu.
(At-Taghaabun: 11)


3 Bekerja atau berkhidmat dengan tujuan selain Allah. Hal ini sangat dimurkai oleh Allah.
Firman Allah:
Maksudnya :“Katakanlah: Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah kerana Allah Tuhan sekelian alam.” (Al-An’aam: 162)
Berdasarkan ayat tersebut, ditegaskan dengan penuh yakin bahawa tidak ada ibadat atau perhambaan yang ditujukan kecuali kepada Allah.

4 Membuat undang-undang menurut kemahuan manusia, bukan menurut kehendak dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah.

Perbuatan seperti ini dikira melawan Allah, kerana Allahlah yang mempunyai hak menentukan undang-undang bagi kehidupan manusia, sama ada halal atau haram, kehakiman atau segala bentuk perintah dan larangan.

Firman Allah:
Maksudnya :“Bukankah semua ciptaan dan kekuasaan itu kepunyaanNya ? Maha Tinggi Allah Pengurus sekalian alan.” (Al-A’raf: 54)

Maksudnya: “Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum, ia menerangkan kebenaran, dan Dialah sebaik-baik yang memberi keputusan.”
(Al-An’aam: 57)

Termasuk dalam kategori perbuatan yang merosakkan syahadah ialah orang yang tidak mahu menerima tugas yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tugas itu ialah melaksanakan hukum Allah di bumi ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW.

5 Mentaati selain Allah tanpa keredhaanNya Antara lain bermakna syahadah ialah “Tidak ada yang layak dipatuhi melainkan Allah.” Taat yang dibenarkan dan dikehendaki oleh Allah ialah taat kepada RasulNya. Ini disebabkan mentaati Rasul bermakna mentaati Allah.
Firman Allah:
Maksudnya:“Sesiapa yang mentaati Rasul, maka ia mentaati Allah.” (An-Nisa’: 80)

Taat kepada pemimpin atau pemerintah hanya dibenarkan selagi mereka tetap mematuhi dan melaksanakan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Jika mereka telah keluar dari keduanya, maka tidak boleh taat kepada mereka. Mereka ketika itu telah melakukan maksiat sama ada mereka itu ulamak atau bukan ulamak.

Sabda Nabi S.A.W. :
Maksudnya :“Tidak ada bentuk ketaatan kepada makhluk di dalam hal durhaka dan maksiat kepada Allah.” (Riwayat Ahmad dan Hakim)

6 Menjalankan hukum selain daripada hukum Allah atau tidak menggunakan hukum Allah sebagai rujukan dalam semua masalah.

Firman Allah:
Maksudnya :“Sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang kafir.” (Al-Maidah: 44)

Maksudnya :“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu ? Mereka ingin berhakim kepada taghut padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka: Marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya darimu.” (An-Nisa’: 60-61)

7 Benci kepada salah satu dari ajaran Islam atau keseluruhannya Firman Allah:
Maksudnya : “Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah nescaya Dia akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amalan-amalan mereka. Yang demikian itu kerana mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah menggugurkan amalan mereka.” (Muhammad: 7-8)

Termasuk di dalam kategori ini ialah membenci atau tidak bersetuju terhadap salah satu daripada hukum Islam sama ada ibadat, muamalat, politik, undang-undang ketika aman mahupun darurat. Begitu juga terhadap akhlak, cara bermasyarakat dan adab berilmu. Apa sahaja bentuk kebencian atau penentangan terhadap sesuatu yang terkandung di dalam Al Qur’an atau al Sunnah sama ada kata-kata, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda, adalah terkeluar dari Islam.
8 Mencintai kehidupan dunia melebihi kecintaan terhadap akhirat atau menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya.
Firman Allah:
Maksudnya : “Dialah Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang kafir kerana seksaan yang amat pedih, iaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia dari kehidupan akhirat dan menghalang manusia dari jalan Allah, mereka menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada di dalam kesesatan yang jauh.” (Ibrahim: 2-3)

Maksudnya : “Sesiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka itu di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperolehi di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.” (Hud: 15-16
9 Menghina salah satu dari ajaran Al Qur’an atau al Sunnah, mempersendakan orang-orang alim atau orang-orang yang memperjuangkan Islam atau memperolok hukum-hukum Allah.
Firman Allah:
Maksudnya : “Orang-orang munafik ini takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan (terhadap Allah dan RasulNya). Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takutkan itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab; Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main sahaja. Katakanlah ; Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok ? Tidak usah kamu minta maaf, kerana kamu kafir setelah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka bertaubat) nescaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.” (At-Taubat: 64-66)
10
Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkanNya.

Firman Allah:
Maksudnya : “Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang yang berdusta.” (An-Nahl: 105)
Di antara dusta yang paling besar ialah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah.

Firman Allah:
Maksudnay : “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebutkan oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. (Itu adalah) kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang amat pedih.” (An-Nahl: 116-117)

Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah adalah termasuk perbuatan kufur. Sikap mudah menghalalkan sesuatu atau sebaliknya memberi akibat ynag buruk kepada kalimah syahadah yang telah diucapkan. Orang Islam tidak boleh mendahulukan akal fikirannya sehingga mengatasi Allah dan RasulNya.

11
Tidak beriman sepenuhnya kepada sumber hukum iaitu Al Qur’an dan al Sunnah.


Firman Allah:
Maksudnya : “Apakah kamu beriman kepada sebahagian al-Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain. Tiada balasan bagi orang yang berbuat demikian melainkan kerugian di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat mereka dikembalikan kepada seksa yang sangat berat. Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 85)
12
Mengangkat orang-orang kafir dan munafiq sebagai pemimpin serta tidak mencintai orang-orang Islam dan orang-orang mukmin.

Firman Allah:
Maksudnya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin (kamu), sebahagian mereka adalah ketua sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya (orang-orang munafiq) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata; Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada RasulNya), atau sesuatu keputusan dari sisiNya. Maka kerana itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: Inilah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahawasanya mereka benar-benar bersertamu ? Rosak binasalah segala amalan mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang rugi.” (Al-Maidah: 51-53)
13 Tidak beradab dalam bergaul dengan Rasulullah S.A.W.

Firman Allah:
Maksudnya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu lebih dari suara Nabi dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain supaya tidak terhapus (pahala) amalan kamu sedang kamu tidak menyedarinya. (Al-Hujarat: 2)

14 Rasa takut dan lemah hati dalam menegakkan tauhid dan merasa senang dan terbuka di dalam menegakkan syirik.
Firman Allah:
Maksudnya : “Dan apabila hanya nama Allah sahaja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat dan apabila nama sembahan selain Allah disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati.” (Az-Zumar: 45)

15 Menyatakan bahawa Al Qur’an terdapat pertentangan antara ayat yang zahir dengan isi yang terkandung di dalamnya.

Jika seseorang berpendapat seperti di atas, maka syahadahnya terbatal. Begitu juga sekiranya beliau berpendapat makna yang tersirat di dalam sesuatu ayat hanya boleh difahami oleh golongan tertentu melalui ilham.
FirmanNya:
Maksudnya : “Sesungguhnya Kami telah menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya.” (Yusof: 2)

16 Tidak mengetahui makrifat Allah dengan pengenalan yang benar dan jelas, serta mengingkari sifat-sifat ketuhananNya atau mengingkari nama-namaNya.

Firman Allah:
Maksudnya : “Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut nama-namaNya itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan.” (Al-A’raaf: 180)


17 Tidak mengetahui Rasulullah secara benar atau menafikan adanya sifat-sifat yang terpuji yang diberikan oleh Allah kepadanya atau menghina sifat-sifat yang terpuji tersebut atau tidak meyakini bahawa Rasulullah SAW adalah contoh tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia.
Firman Allah:
Maksudnya : “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi kamu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah.” (Al-Ahzaab: 21)

18 Mengkafirkan orang yang mengucap dua kalimah syahadah, tidak mahu mengkafirkan orang yang telah ingkar syahadah dan tidak menghalalkan perang dengan mereka.
Di dalam satu kaedah ada menyatakan : Sesiapa yang mengkafirkan seseorang mukmin, maka ia kafir. Sebaliknya orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, ia menjadi kafir. Begitu juga ia ragu terhadap kekafiran seorang kafir atau seorang mukmin yang telah murtad ia juga dikira kafir.
Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud :
Janganlah berlaku sesudahku nanti kekafiran yang memukul sebahagian dari kamu terhadap sebahagian yang lain.” (Al-Bukhari & Muslim)
19 Mengerjakan sesuatu ibadat bukan kerana Allah seperti menyembelih bukan kerana Allah, sujud atau ruku’ bukan kepada kepada Allah atau tawaf di sekeliling sesuatu yang lain dari Ka’bah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Firman Allah:
Maksudnya :“Katakanlah sesungguhnya Solatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku adalah kerana Allah Tuhan bagi sekelian alam, tidak ada sekutu baginya dan begitulah sebagaimana aku diperintahkan.” (Al-An’aam: 162)

20 Berperasaan riya’.

Terdapat bermacam-macam jenis syirik di dalam amalan seharian. Ada di antaranya dinamakan syirik kecil. Sebagai contoh, mengerjakan solat kerana Allah di samping ingin dipuji. Bersedekah kerana sungutan orang atau mahukan orang mengelilinginya memohon itu dan ini. Atau berjihad agar dikenang sepanjang zaman. Syirik seperti ini jika datang dalam bentuk was-was atau secara tidak langsung yang bukannya tujuan sebenarnya beramal, maka ia tidak membatalkan syahadah. Masalah ini dapat dihilangkan dengan berdoa atau memohon ampun kepada Allah. Tetapi kalau itulah tujuan atau cita-cita sebenar, maka batallah syahadahnya.

Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud :

“Allah telah berfirman yang maksudnya: Akulah yang paling tidak memerlukan kepada sekutu-sekutunya, sesiapa yang melakukan amalan yang menyekutukan Aku dengan yang lain, Aku akan membiarkan dia dengan benda yang disekutukannya itu.” (Riwayat Muslim)

( KONSEP AKIDAH )

4.0 Memahami Konsep Akidah

Aqidah merupakan simpulan yang kukuh yang tertanam di dalam jiwa. Simpulan tali aqidah dalam jiwa ini, tiada siapa pun yang dapat merungkaikan atau memutuskan dari jiwanya selain dari dirinya sendiri dan Allah yang mencipta dan memiliki jiwa hambanya. Sejarah para sahabat telah membuktikan hakikat ini.

4.1 TAKRIF AQIDAH DAN IMAN.

4.1.1 Takrif Aqidah.

Bahasa : berasal daripada ‘aqada’yang bermakna ‘menyimpulkan’ atau dari perkataan ýa’qidu’yang bermakna ‘mempercayai’. Manakala perkataan ‘aqidah’ ialah mufrad dan jamaknya (plural) ialah áqaid’ yang membawa maksud simpulan.

Istilah: Aqidah Islam dapat ditakrifkan sebagai kepercayaan atau keimanan kepada hakikat-hakikat dan nilai-nilai yang mutlak, yang tetap dan kekal, yang pasti dan hakiki lagi kudus dan suci seperti yang diwajibkan oleh Islam, iaitu kepercayaan yang tersimpul dengan teguh dalam jiwa yang tidak mungkin terurai dalam apa jua keadaan dan suasana.

4.1.2 Takrif Iman.

Bahasa : kepercayaan atau tasdiq.

Istilah: boleh dimengertikan melalui sabda Rasulullah SAW. dalam hadits baginda yang menegaskan:
“Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lidah dan diamalkan dengan jasad (anggota lahir).”

4.1.3 Penghayatan Rukun Iman.

Rukun-rukun iman ialah:
1. Beriman kepada Allah SWT. 4. Beriman kepada para Rasul.
2. Beriman kepada Malaikat. 5. Beriman kepada hari Akhirat.
3. Beriman kepada kitab-kitab Allah. 6. Beriman kepada Qadar dan Qada’

Keimanan bukanlah ucapan yang keluar dari bibir semata-mata, tetapi keimanan yang sebenar adalah merupakan suatu akidah atau kepercayaan yang memenuhi seluruh isi hati.

Dari situ akan muncullah kesan-kesannya, antaranya:
• Allah dan RasulNya lebih dicintai dari segala suatu yang ada
• Merasa takut dan malu terhadap Allah jika melakukan laranganNya
• Menjadi asas semua amalan yang soleh dan pendinding dari maksiat dan kederhakaan.

4.2 HURAIAN RUKUN IMAN.

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar Ibni Al-Khattab RA bahawa di dalam pertemuan malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW di dalam sebuah majlis yang dihadiri oleh ramai dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka Jibril telah mengemukakan pertanyaan kepada Rasulullah yang bermaksud:

“Jibril telah berkata kepada Rasulullah: kamu terang kepadaku mengenai iman, maka jawab Rasulullah : Iman itu ialah bahawa kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kemudian dan kamu beriman bahawa habuan dan peruntukan bagi kamu sama ada yang baik atau buruk adalah semua daripada Allah. Maka Jibril pun berkata: Kamu telah berkata benar.”

4.2.1 Percaya Kepada Allah.
Percaya kepada Allah adalah perkara asas dalam akidah Islam dan syariatnya. Erti beriman dengan Allah Ta’ala itu ialah mengetahui, percaya dan beriktikad dengan perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara mustahil dan perkara yang harus bagi Allah Ta’ala.

Beriman dengan Allah juga bermaksud:
a) Membenarkan dengan yakin akan adanya Allah.
b) Membenarkan dengan yakin akan keesaan Allah, baik dalam perbuatanNya menjadikan alam dan makhluk seluruhnya mahupun dalam menerima ibadat setiap makhluk.
c) Membenarkan dengan yakin bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, suci dari segala kekurangan dan suci juga dari menyerupai segala yang baharu.

Apabila manusia itu mengenali Tuhan yang Maha Besar yang menjadikannya dan berhubung dengannya maka dia tahu bahawa dia adalah milik Tuhannya sahaja dan dengan itu bebaslah ia dari segala kuasa selain dari kuasa Allah SWT.

Firman Allah SWT :Maksudnya:
“Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang-orang yang) bertaqwa.” (al-Baqarah : 21)

Ertinya bahawa Allah itu adalah pencipta setiap benda yang ada di alam ini termasuk bumi, langit dan planet-planet lain, yang dapat dilihat atau tidak, semuanya adalah kepunyaan Allah SWT. Dengan demikian semua manusia yang ada di muka bumi ini walau apa bangsa sekalipun dan di negara mana sekalipun adalah tertakluk kepada perintah Allah. Mereka dikehendaki menganuti agama Allah dan agama Allah yang terakhir sekali iaitu agama Islam .

Percaya kepada Allah ini adalah pokok kepada kepercayaan atau rukun-rukun iman yang lain, kerana dengan adanya Allah maka adanya yang lain-lain itu.

4.2.2 Percaya Kepada Malaikat.

Ertinya ialah bahawa Allah telah menjadikan sejenis makhluk halus yang keadaan asalnya tidak boleh dilihat, bukan lelaki dan bukan perempuan. Bilangannya tidak diketahui. Hidup mereka sentiasa taat kepada perintah Allah tanpa sekali-kali menderhakainya. Malaikat dijadikan oleh Allah daripada cahaya, sabda Rasulullah S.A.W ( Terjemahannya ) :
“Malaikat itu dijadikan daripada cahaya, jin dijadikan daripada api yang tidak berasap dan dijadikan nabi Allah Adam sebagaimana yang diterangkan iaitu daripada tanah.” ( Hadith riwayat muslim )
Di antara nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya ialah :

Malaikat Tugas
Jibril: Menyampaikan wahyu dan perintah Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasulNya untuk disampaikan kepada manusia.
Mikail:
Mengawal cakerawala termasuk matahari , bulan , bintang-bintang, keadaan hujan dan panas dan lain mengikut yang dikehendaki oleh Allah.

Izrail:
Mengambil nyawa seluruh makhluk yang bernyawa apabila sudah sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah
Israfil: Meniup serunai sangkakala apabila tiba masanya.
Raqib: Mencatit amalan baik yang dilakukan oleh manusia
Atid: Mencatit amalan jahat yang dilakukan oleh manusia.
Mungkar: Menyoal manusia di dalam kubur
Nakir: Menyoal manusia di dalam kubur.
Ridhwan Mengawal syurga.
Malik: Mengawal neraka.

4.2.2.1 Hikmat Beriman Kepada Malaikat.

Antara lain dapatlah dikatakan :
a) Apabila seseorang itu menyedari bahawa dia sentiasa diawasi oleh malaikat maka dia akan sentiasa menjaga tingkah lakunya, sentiasa berkelakuan baik, menjaga tutur katanya walau di mana dia berada.

b) Jika dia terlanjur melakukan sesuatu kesalahan dan kesilapan, dia akan segera insaf dan bertaubat kembali, tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut, kerana menyedari setiap tutur katanya, gerak lakunya sama ada buruk atau baik akan tetap tidak terlepas daripada catitan Malaikat Raqib dan Atid.

c) Apabila seseorang muslim itu mengetahui apabila dia mati, dia akan ditanya dan diseksa oleh malaikat dalam kuburnya maka semasa hidup di dunia ini dia akan mengerjakan apa yang disuruh dan menghindar apa yang dilarang Allah. Jadi, apabila menyedari keadaan ini tentu dia akan sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga supaya suruhan Allah akan sentiasa dipatuhi dan dia akan selamat di alam kubur nanti.

4.2.3 Percaya Kepada Kitab.
Orang-orang Islam wajib percaya bahawa Allah SWT telah menurunkan beberapa buah kitab kepada rasul-rasulNya. Isi pengajaran kitab-kitab itu adalah mengandungi ajaran-ajaran mengenai amal ibadat untuk akhirat dan juga petunjuk-petunjuk untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia.

Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam itu ialah:

1. Zabur : Nabi Daud (dalam bahasa Qibti).
2. Taurat : Nabi Musa (dalam bahasa Ibrani).
3. Injil : Nabi Isa (dalam bahasa Suryani).
4. Al-Quran : Nabi Muhammad S.A.W. (dalam bahasa Arab).

Setiap rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia dilengkapi dengan kitab yang menjadi pedoman, pembimbing dan undang-undang kepada manusia yang dipimpinnya.
Firman Allah SWT yang bermaksud:

“Pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu (menurut agama Allah yang satu tetapi akhirnya mereka telah berselisih faham), maka Allah telah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga), dan pemberi amaran (kepada yang engkar dengan balasan azab neraka azab neraka), dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mempunyai keterangan-keterangan benar untuk menjalankan hukuman di antara manusia mengenai apa yang mereka pertikaikan.” ( Al-Baqarah : 213)

Al Qur’an merupakan kitab terakhir sekali diturunkan oleh Allah dan penutup kepada segala kitab-kitab yang terdahulu. Allah SWT berfirman:


Maksudnya:
“ Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia, yang tetap hidup, yang kekal selamanya mentadbirkan (sekelian makhluk). Ia menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) kitab suci (al-Quran) dengan (mengandungi) kebenaran, yang mengesahkan isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan ia juga yang menurunkan kitab-kitab Taurat dan Injil, sebelum (al-Quran diturunkan), menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan ia juga menurunkan al-Furqan (yang membezakan antara yang benar dan yang salah). ( Al-Imran:2-4 )

4.2.4 Percaya Kepada Rasul.

Seseorang Islam diwajibkan beriman bahawa Allah telah mengutuskan beberapa orang rasul yang dipilihNya daripada jenis manusia yang cukup sempurna. Mereka menerima wahyu yang mengandungi hukum-hukum syarak untuk mengajar dan membimbing manusia kepada kehidupan yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat.


Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul ada empat iaitu:

1. Siddiq - Benar pada segala percakapan, perkhabaran dan perbuatan.
2. Amanah - Jujur dan tidak membuat kesalahan.
3. Tabligh - Menyampaikan semua perintah Allah kepada manusia.
4. Fathonah - Bijaksana.

Erti Rasul dari segi bahasa ialah : Utusan yang menyampaikan sesuatu perutusan seseorang kepada orang lain. Manakala dari segi istilah : Rasul ialah lelaki utusan Allah yang menerima wahyu Allah untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umat manusia agar mereka dapat melalui jalan yang lurus dan diredhai Allah.

Terdapat 25 orang rasul yang wajib diketahui, iaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Salleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaakub, Yusuf, Ayub, Syuib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Iliasa’, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad s.a.w. Semua rasul-rasul diutuskan oleh Allah kepada kaum masing-masing, kecuali Nabi Muhammad (SAW) diutuskan kepada seluruh umat manusia. Firman Allah SWT :
Maksudnya:
“Tidaklah Kami (Allah) utuskan engkau (Muhammad) kecuali untuk umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan juga berita menakutkan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikatnya.” (As-Saba’:28)Firman Allah SWT lagi yang bermaksud:

“Bahawa Nabi Muhammad itu bukanlah bapa kepada seorang lelaki daripada kamu Zaid bin Harisah,(anak angkat Rasulullah), malah adalah Rasul (utusan) Allah dan penyudah segala nabi (yang terdahulu) dan adalah Allah itu mengetahui segalanya.” (Al-Ahzaab: 40)

4.2.5 Percaya Kepada Hari Akhirat.

Beriman kepada hari Akhirat merupakan masalah yang paling berat dari segala macam akidah dan kepercayaan manusia. Sejak zaman sebelum Islam sampailah sekarang manusia telah memperkatakan masalah ini. Para ahli fikir selalu menempatkan persoalan ini sebagai inti penyelidikannya, sebab beriman kepada hari akhirat akan membawa manusia kepada keyakinan adanya satu kehidupan duniawi dan penciptaan manusia. Demikianlah pentingnya masalah ini hingga turunnya ayat-ayat Allah menerangkan kedudukan hari Akhirat ini.


4.2.5.1 Pola beriman kepada hari Akhirat itu terbahagi kepada lima fasa:

1. Tahap kehancuran segala makhluk yang ada di muka bumi. Dalam proses kehancuran ini akan terjadilah gempa bumi, di mana gunung-gunung menjadi debu berterbangan, air laut mendidih meluap-luap, bintang-bintang berguguran, langit bergulungan, sedang manusia semua mabuk dan pitam. Kemudian musnahlah segala makhluk sama ada yang bernyawa mahupun tidak, hanya Allah tetap kekal.
Firman Allah SWT :Maksudnya:
“Semua yang ada di alam ini binasa. Hanya Zat Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.” (Ar-Rahman: 26-27)

2. Hari kebangkitan di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang Mahsyar.

3. Diperlihatkan seluruh amal perbuatan di dunia dahulu. Tidak ada yang tersembunyi sama ada yang jahat mahupun yang baik, sekalipun sebesar zarah (atom).

Firman Allah SWT :

Maksudnya:
“Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam bermacam-macam keadaan, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan seberat timbangan zarah kebaikan, tentu akan dilihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan seberat timbangan zarah kejahatan nescaya akan dilihatnya pula.” (Al-Zalzalah: 6-8)

4. Hari menghisab di depan mahkamah keadilan Allah, di mana manusia akan memperolehi keputusan yang paling adil tanpa ada penganiyaan.

5. Hari keputusan di mana manusia akan menerima ganjaran yang setimpal dengan amalannya. Di sini saat yang dijanjikan akan dipenuhi sebagai tujuan penciptaan manusia. Mereka yang banyak amal kebajikan akan ditempatkan di syurga dan yang banyak amalan kejahatan akan ditempatkan di neraka yang penuh azab sengsara.

Dari fasa-fasa di atas, fasa kelima mempunyai nilai yang paling tinggi bagi kehidupan manusia. Ia menunjukkan kehidupan di dunia ada ertinya, bukan hidup sekadar makan dan minum sahaja tanpa ada kelanjutan dari segala usaha yang dilakukan di dunia ini. Apa yang kita kerjakan sekarang merupakan bentuk keinginan untuk kehidupan yang mendatang. Jelas didapati bahawa berbagai corak kehidupan yang dialami manusia seluruhnya, sedangkan akhirat tempat kekal dari amalan yang pernah dilakukan di dunia.
Beriman kepada hari Akhirat membawa kesan positif kepada manusia kerana ia mengajar manusia beramal soleh. Manusia soleh akan banyak memberi manfaat sesama insan, kebaikan yang dibuat bukan untuk mencari populariti diri dan bukan mengharapkan balasan material, malah mencari keredhaan Allah semata-mata. Maka akan lahirlah manusia bertaqwa dan sanggup menghadapi segala rintangan hidup sebagai ujian Allah kepada mereka.

Jika dalam menegakkan kalimah Allah mereka sanggup menggadaikan harta dan nyawa, maka sesungguhnya mereka adalah benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sikap optimis yang mereka miliki, dengan pandangan yang tajam dan merupakan hasil dari keyakinan mereka kepada hari akhirat di mana di sanalah mereka akan diberi kemenangan yang abadi.

Akibat dari keimanan kepada hari akhirat wujudlah manusia yang benar-benar cintakan Allah hingga segala amalan perbuatan dalam kehidupannya adalah untuk Allah. Jika sikap yang demikian itu dipunyai setiap muslim, maka sudah tentu ancaman dari luar yang ingin menghancurkan Islam dapat dihapuskan, malah Insya Allah kesucian Islam dapat dipertahankan dan menjadi ikutan serta anutan seluruh manusia.

4.3 PERINGKAT-PERINGKAT IMAN.

Para ulamak membahagikan iman kepada beberapa peringkat:

1. Iman Taqlid : Iaitu iman ikut-ikutan, hanya semata-mata mengikut pendapat orang lain.
2. Iman Ilmu : Iaitu beriman semata-mata kerana berilmu dan berdasarkan pada fikiran tidak terletak di hati.
3. Iman A’yan : Iaitu iman yang terletak di dalam hati. Iman ini dimiliki oleh orang-orang soleh.
4. Iman Hak : Iaitu iman sebenar yang terlepas dari nafsu syaitan. Iman ini dimiliki oleh golongan muqarrabin, iaitu orang yang hampir kepada Allah.
5. Iman Hakikat : Iaitu iman peringkat tertinggi yang boleh dicapai oleh manusia. Iman ini hidup semata-mata untuk Allah dan Rasul serta hari akhirat seperti para sahabat nabi.

Setiap manusia harus memiliki sekurang-kurangnya iman A’yan untuk memperoleh ketenangan, kesejahteraan dan kekuatan jiwa serta semangat pengorbanan untuk diri, keluarga, masyarakat dan negara.


4.3.1 IMAN BERTAMBAH DAN BERKURANG.

Iman seorang manusia sentiasa bertambah dan berkurang mengikut amalan mereka. Untuk mencapai iman yang teguh kita hendaklah melakukan perkara-perkara berikut :
• Melawan hawa nafsu.
• Mengosongkan hati daripada sifat-sifat tercela seperti ujub, angkuh, sombong, tamak, riya’ dan sebagainya.
• Membiasakan diri dengan sifat-sifat terpuji.
• Melahirkan keikhlasan berbakti dan berkorban semata-mata kerana Allah.
• Memperbanyakkan amalan-amalan sunat seperti solat sunat, bersedekah, puasa sunat dan sebagainya.
• Bertafakur, iaitu memerhatikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah.

4.3.2 HUBUNGAN ANTARA IMAN, ISLAM DAN IHSAN.

Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan boleh diibaratkan seperti sebatang pokok. Bahagian akarnya ibarat iman, di mana ia tidak kelihatan. Akar di dalam tanah dan iman di dalam hati. Sekiranya akarnya baik tanpa sebarang cacat dan tidak ada penyakit, suburlah batang dan daun-daunnya. Begitu juga iman yang sihat akan melahirkan amalan yang baik.

Batang dan daun-daun yang subur itu ibarat Islam. Batang ialah bahagian yang nampak dilihat dari bahagian pokok tersebut. Begitu juga Islam dapat dilihat melalui amalan-amalan zahir. Amalan yang bersungguh adalah hasil dari iman yang kuat dan kukuh.

Ihsan ibarat buah dari pokok. Pokok yang akar dan batang yang sihat akan menghasilkan buah yang juga baik. Ihsan adalah hasil dari iman dan amalan Islam yang bersungguh di mana akan terpancarlah akhlak baik yang dikagumi oleh kawan dan lawan.

Kesimpulannya, antara Iman, Islam dan Ihsan mempunyai hubungan yang rapat yang tidak dapat dipisahkan. Pengakuan beriman tanpa ada amalan Islam adalah dusta. Amalan Islam tanpa iman adalah munafik. Begitu juga Ihsan tidak akan wujud tanpa Iman dan Islam.

4.4 PEMBAHAGIAN MANUSIA.

Menurut Al-Quran Al-Karim ,manusia dapat dikategorikan kepada beberapa bahagian iaitu

1. Manusia Muslim

Bahasa = orang Islam
Istilah = Golongan manusia yang mengucap dua kalimah syahadah, yang mengaku bahawa tiada tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah SWT. Sentiasa berusaha menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangann-Nya.

Ciri-ciri muslim sejati

Aqidah yang Sejahtera Bermujahadah melawan hawa nafsu
Ibadah yang sahih Berdikari
Akhlak yang mantap Tersusun didalam urusan
Berpengetahuan Luas Menepati masa
Memiliki tubuh badan yang sihat Bermanfaat untuk orang lain

2. Manusia Mukmin.

Bahasa = Orang yang beriman

Istilah = Manusia mukmin ialah mereka yang beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada rukun-rukun Iman yang enam. Beriman dengan sebenar-benarnya dengan perbuatan dan amalan sekali.

Sifat-sifat Manusia mukmin.
• Bertakwa
• Menerima dan patuh kepada hukum Allah SWT.
• Cintakan Allah.
• Sembahyang dengan khusyuk.
• Berjihad di jalan Allah.
• Dakwah kepada kebaikan.

Janji-Janji Allah Kepada Orang Mukmin.

Di dalam al Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang menunjukkan Allah memberi jaminan kepada mukmin dengan kehidupan yang sempurna di alam akhirat. Allah SWT tidak sekali-kali memungkiri janjiNya.
Di antara firman Allah SWT :
Maksudnya:
“ Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin dirinya dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka.” (At-Taubah: 111)

Dari ayat di atas, dapatlah disimpulkan bahawa:

1. Allah SWT memberi jaminan sepenuhnya bahawa orang-orang
mukmin diberi pembalasan yang baik dengan dimasukkan ke dalam syurga.
2. Penghuni-penghuni syurga akan kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Sebagai ganjaran pahala dari Allah ke atas amalan- amalan yang mereka lakukan di dunia.
3. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan kelihatan bercahaya-cahaya lantaran berita gembira yang mereka terima, iaitu syurga abadi

Oleh itu, janganlah merasa hina dan rendah diri lantaran beramal dengan amalan Islam dan terimalah seruan Allah SWT.

3. Manusia Fasiq

Bahasa = putus, cerai

Istilah = Golongan yang tahu tentang ajaran Islam tetapi tidak mahu mengamalkannya. Sebagai contoh, mereka tahu bahawa solat 5 waktu sehari semalam itu WAJIB tetapi tidak mahu menunaikannya.

4. Manusia Munafik.

Bahasa = berpaling
Istilah = orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT dengan lidak tapi hakikatnya hati mereka menafikan pengakuan tersebut. Merka menyembunyikan sifat kekafiran mereka dan berpura-pura sebagai orang Islam.

Manusia munafik terbahagi kepada dua :

• Munafik Iktiqadi :
Iaitu iktikadnya terhadap pokok persoalan iman denagn bersikap dan bersifat nifak. Golongan ini akan kekal di dalam neraka, sekiranya mati tanpa bertaubat kepada Allah dan memperbetulkan semula iktikadnya.

• Munafik Amali :
Iaitu amalan-amalan dalam ibadatnya bersifat dan bersikap nifak, seperti seseorang itu beramal kerana selain dari Allah. Maka golongan ini melakukan dosa yang memerlukannya bertaubat kepada Allah. Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga sesudah dimasukkan ke dalam neraka.

Sifat-sifat orang Munafik :
• Penyakit hati.
• Berbuat kerosakan di bumi.
• Menuduh orang beriman sebagai bodoh.
• Mengambil orang kafir sebagai pemimpin orang mukmin.
• Menipu, riya’, malas dalam mengerjakan ibadat.
Menyuruh yang mungkar dan melarang perkara makruf.

5. Manusia Kafir.(Kufur)

Bahasa : Kufur bererti tutupan atau penutup.
Istilah : Kufur bererti tidak beriman kepada keesaan Allah atau kenabianNabi Muhammad SAW serta syariat yang disampaikan baginda.

Para ulama telah membahagikan kufur kepada beberapa bahagian, antaranya :
• Kufur tauhid kepada Allah, seperti firman Allah SWT :Maksudnya :
“Sesungguhnya orang-kafir sama sahaja bagi mereka , kamu beri peringatan atau tidak , mereka tidak juga beriman.” (al-Baqarah : 6)

• Kufur dengan makna juhud (menentang) Allah. Firman Allah SWT :Maksudnya :
“ Apabila datang kepada mereka apa yang mereka tahu , mereka kufur dengannya. Maka laknat Allah ke atas orang-orang kafir.” Al-Baqarah:89 )

• Kufur nikmat (tidak berterima kasih kepada Allah). Firman Allah SWT:


Maksudnya :
“ Syukur kepadaKu dan janganlah kufur ‘ (Al-Baqarah:152 )

Sifat Orang kafir :
• Tidak yakin akan adanya hari kebangkitan dan alam akhirat.
• Memperolokkan al Qur’an dan orang yang beriman.
• Menghalang manusia lain dari mengikut jalan Allah.
• Menjadi hamba kepada kebendaan.
• Merasa iri hati terhadap orang Islam yang menyeru kepada kebenaran.
Memperolokan agama Allah, membenci dan menentang apa saja yang berkaitan dengan Islam.

4.5. Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah

Kesemua aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah berlandaskan al-Qur’an, al-Hadith serta ijma‘ ulama. Ahli Sunnah menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang telah dinyatakan oleh Allah Ta‘ala sendiri di dalam al-Qur’an dan apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis.
Mazhab yang empat (Syafi’e, Hanbali, Maliki dan Hanafi) juga termasuk dalam golongan Ahli Sunnah Wal Jama’ah. Ancaman terhadap Ahli Sunnah datang dari pelbagai sudut, sama ada dari golongan yang meng-izhar-kan mereka bukan Islam seperti Yahudi dan Kristian mahupun golongan yang mendakwa sebagai Islam seperti puak Syi‘ah, Wahhabiyyah, Hizb al-Tahrir, Ikhwanjiyyah (Khawarij), Islam Liberal, Sisters In Islam dan banyak lagi. Ini merupakan ujian Allah terhadap mereka yang berpegang dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jama‘ah di zaman kini supaya memperjuangkan sunnah (aqidah dan syari‘at) bagi mendapat ganjaran syahid dalam peperangan.